PL EN


2019 | 3 | 181-194
Article title

The European Union’s strategy on Afghanistan. Selected Issues

Authors
Content
Title variants
PL
Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane problemy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zamach na World Trade Center z 11 września 2001 roku był dowodem na zwiększające się zagrożenie terrorystyczne dla USA, ale również dla Unii Europejskiej. Nie dziwi zatem, że UE zaczęła walczyć z terroryzmem również poza jej własnym obszarem. Afganistan stanowił na tyle duże zagrożenie, że wspólnota europejska zdecydowała się na czynny udział najpierw w wojnie z talibami, a następnie w misji pokojowej na tamtym terenie. Artykuł pozwala prześledzić ewolucję zaangażowania Unii Europejskiej w pomoc Afganistanowi, w sprawę demokratyzacji, odbudowy kraju i jego struktur, stworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawę jakości życia. Pochylono się też nad zapisami najnowszej strategii UE dla Afganistanu z 2017 roku, która najsilniejszy nacisk kładzie na kwestie przestrzegania praw człowieka, zwiększenia roli kobiet w życiu społecznym oraz zapewnieniu pokoju i stabilności w regionie.
EN
The attack on the World Trade Center of September 11, 2001 evidenced a growing terrorist threat to the US, as well as to the European Union. It is not surprising then that the EU started to combat terrorism abroad. Afghanistan posed such a large threat that the European community decided to actively participate in the war with the Taliban, and then in a peace mission in that area. The article analyzes the evolution of the European Union’s commitment to helping Afghanistan, democratization, reconstruction of the country and its structures, creation of civil society and improvement of the quality of life. The tenets of the latest EU strategy for Afghanistan in 2017 are also considered, which put the strongest emphasis on the issues of respect for human rights, increasing the role of women in social life and ensuring peace and stability in the region.
Year
Issue
3
Pages
181-194
Physical description
Dates
published
2019-10-02
Contributors
References
 • Afghanistan – Council conclusions (2017), Council of the European Union, https://www.consilium.europa.eu/media/23921/st13098en17.pdf, March 24, 2019.
 • Afghanistan Economic Report (2016), The World Bank, http://documents.worldbank.org/curated/en/133091478581753334/pdf/109890-WP-P160737-PUBLICDARI-AFG-Development-Update-Oct-2016-DARI-final.pdf, March 24, 2019.
 • Afghanistan opium survey 2017, UNODC, https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Opium-survey-peace-security-web.pdf, March 24, 2019.
 • Antczak A. (2011), Unia Europejska. Bezpieczeństwo, strategia, interesy, Wydawnictwo WSGE.
 • Arzo A. (2010), Afganistan i społeczność międzynarodowa, Wydawnictwo Szabir.
 • Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, March 24, 2019.
 • Corruption Perceptions Index 2018, Transparency International, https://www.transparency.org/cpi2018, March 24, 2019.
 • Country Strategy Paper Afghanistan 2003–2006, European Commission, http://afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/13215/azu_acku_pamphlet_hv385_6_c686_2006a_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y, March 24, 2019.
 • Country Strategy Paper Afghanistan 2007–2013 (2013), European Commission, https://ec.europa.eu/europeaid/country-strategy-paper-afghanistan-2007-2013_en, March 24, 2019.
 • European Union and Afghanistan sign Cooperation Agreement on Partnership and Development, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20834/european-union-and-afghanistan-sign-cooperation-agreement-partnership-and-development_en, April 2, 24, 2019.
 • Fazilyar F. (2016), International Community & Nation-State Building in Afghanistan 2001–2015, Wydawnictwo Szahar Ara.
 • Hołdak K. (2007), Zaangażowanie UE w odbudowę Afganistanu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 3–4.
 • Klewiec W. (1996), Talibowie – uczniowie proroka, “Rzeczpospolita”, October 25, 1996.
 • Misja policyjna UE w Afganistanie, Europejski Trybunał Obrachunkowy, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_PL.pdf, March 24, 2019.
 • Modrzejewska-Leśniewska J. (2010), Afganistan, Wydawnictwo Trio.
 • [no author] (2017), UN: 39% of Afghans live below the poverty line, Wadsam, https://dari.wadsam.com/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7/, March 24, 2019.
 • Security Council Press Statement on Kabul Process (2018), United Nations, https://www.un.org/press/en/2018/sc13251.doc.htm, March 24, 2019.
 • United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2016), Brussels Conference on Afghanistan 4–5 October 2016, http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/full_report_of_the_brussels_conference26102016112852816553325325.pdf, March 24, 2019.
 • President George W. Bush Speech, footage, AP Archive, 2015, https://youtu.be/zz72vu_Kjw8, March 24, 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2019_3_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.