PL EN


2013 | 1 |
Article title

ФЕНОМЕН МОВИ В РОЗУМІННІ І. ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ СТАТТІ В ЧАСОПИСІ „ZIARNO”)

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article focuses on the analysis of І. Franko’s reasonings concerning the language on the columns of Polish periodicals. Clear position of the publicist as for the language functioning has been illustrated basing on the materials of newspaper articles and notes, translated into Ukrainian. The writer’s prospects of the development of modern linguistics have been determined.
PL
W artykule zaprezentowane zostały rozważania I. Franki o języku ukraińskim, zamieszczone na łamach czasopism polskich. Na materiale polskich artykułów prasowych, przetłumaczonych na język ukraiński, wyraziście uwypuklone zostało stanowisko pisarza odnośnie funkcjonowania języka. Podkreślono również perspektywiczność postulatów i twierdzeń I. Franki w odniesieniu do współczesnego językoznawstwa.
UK
W artykule zaprezentowane zostały rozważania I. Franki o języku ukraińskim, zamieszczone na łamach czasopism polskich. Na materiale polskich artykułów prasowych, przetłumaczonych na język ukraiński, wyraziście uwypuklone zostało stanowisko pisarza odnośnie funkcjonowania języka. Podkreślono również perspektywiczność postulatów i twierdzeń I. Franki w odniesieniu do współczesnego językoznawstwa.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2013_1_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.