PL EN


2013 | 1 |
Article title

НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ПАРЕМІЯХ: ПРАГМАТИКА МОВЧАННЯ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
Pragmatyka milczenia jest nierozerwalnie powiązania z pragmatyką mówienia. W paremiach, jako jednostkach komunikacji językowej, milczenie rozpatrywane jest jako zerowy akt procesu mówienia. W artykule przeanalizowane zostały parametry komunikacji niewerbalnej motywujące zachowanie komunikacyjne człowieka.
UK
Pragmatyka milczenia jest nierozerwalnie powiązania z pragmatyką mówienia. W paremiach, jako jednostkach komunikacji językowej, milczenie rozpatrywane jest jako zerowy akt procesu mówienia. W artykule przeanalizowane zostały parametry komunikacji niewerbalnej motywujące zachowanie komunikacyjne człowieka.
EN
The pragmatics of being silent is closely connected with the pragmatics of speech. Paremia as an non-communicative unit represents silence as a zero speech act. The article focuses on the analysis of parameters of non-verbal communication that motivate behaviour of a person.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2013_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.