PL EN


2014 | 2 |
Article title

ЕГО-ДОКУМЕНТИ ЕПОХИ БАРОКО У ПОРІВНЯЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The paper is devoted to comparative analysis of two ego-documents from 18thcentury, from Ukraine and Poland: Travel diary by Filip Orlik of Nowin arms and Travel and unsuccessful success of Poles (or The Pole confederate brought through Moscow to Siberia. Simultaneous news about Pugachov uprirising) by Karol Chojecki of Lubisz arms. A scientific meaning and multicultural potential of both works is considered, in which a lot of European andAsian peoples and customs are described.
PL
W artykule dokonana została analiza porównawcza dwóch osiemnastowiecznych ego-dokumentów – Diariusza podróżnego Filipa Orlika herbu Nowina oraz Podróży i niepomyślnego sukcesu Polaków (albo Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczowa) Karola Chojeckiego herbu Lubisz. Przedstawiona została zarówno wartość historiograficzna, jak i wielokulturowy potencjał utworów, ukazujących narody i obyczaje w Europie oraz Azji. Wspomniane utwory są zakorzenione w historii Polski, Ukrainy, Rosji, Turcji, a w przypadku Orlika – dodatkowo Francji. Szczególna uwaga została zwrócona na podobieństwo motywów wolnościowych w obu ego-dokumentach, które zasługują nie tylko na pogłębione studia pod kątem analizy treści, ale takŜe na współczesne tłumaczenia, w tym również na język ukraiński.
UK
W artykule dokonana została analiza porównawcza dwóch osiemnastowiecznych ego-dokumentów – Diariusza podróŜnego Filipa Orlika herbu Nowina oraz Podróży i niepomyślnego sukcesu Polaków (albo Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczowa) Karola Chojeckiego herbu Lubisz. Przedstawiona została zarówno wartość historiograficzna, jak i wielokulturowy potencjał utworów, ukazujących narody i obyczaje w Europie oraz Azji. Wspomniane utwory są zakorzenione w historii Polski, Ukrainy, Rosji, Turcji, a w przypadku Orlika – dodatkowo Francji. Szczególna uwaga została zwrócona na podobieństwo motywów wolnościowych w obu ego-dokumentach, które zasługują nie tylko na pogłębione studia pod kątem analizy treści, ale takŜe na współczesne tłumaczenia, w tym również na język ukraiński.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2014_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.