PL EN


2014 | 2 |
Article title

УКРАЇНСЬКЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 20-х РОКІВ: МІЖРЕЛІКТАМИ ПОЗИТИВІСТСЬКИХ УЯВЛЕНЬ І ТИПОЛОГІЄЮ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
In the article on the basis of the researches by Kolessa, Fylypovych and Krymskyj the main trends in the development of comparative literature in the 1920s are examined. Those scientists represent different directions and methods of comparative literature. The most important of them have contributed to the development of this literary discipline in the 20th century.
PL
Autorka w oparciu o prace O. Kołessy, P. Fyłypowycza oraz A. Krymskiego prezentuje główne tendencje rozwoju literaturoznawstwa porównawczego w latach dwudziestych XX wieku. Wspomniani autorzy prezentowali róŜne kierunki i metody studiów komparatystycznych. Najważniejsze z nich stały się punktem wyjścia dla rozwoju tej dyscypliny literaturoznawczej w XX wieku.
UK
Autorka w oparciu o prace O. Kołessy, P. Fyłypowycza oraz A. Krymskiego prezentuje główne tendencje rozwoju literaturoznawstwa porównawczego w latach dwudziestych XX wieku. Wspomniani autorzy prezentowali róŜne kierunki i metody studiów komparatystycznych. Najważniejsze z nich stały się punktem wyjścia dla rozwoju tej dyscypliny literaturoznawczej w XX wieku.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2014_2_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.