PL EN


2015 | 3 |
Article title

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The main stages of formation of Ukrainian oil and gas industry terminologyare described in the article. The infl uence of linguistic and extra linguistic factors on the development of Ukrainian oil and gas industry terminology is investigated according to the origin. The reasons and peculiarities of synonymy and variance in Ukrainian oil and gas industry terminology have been analyzed. The ways and methods of term formation have been determined.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniu głównych etapów kształtowania ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, wpływowi na nie czynników językowych i pozajęzykowych. W pracy przeanalizowano przyczyny i cechy synonimii i wariantywności w ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, określono sposoby i metody tworzenia terminów.
UK
Artykuł poświęcony jest badaniu głównych etapów kształtowania ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, wpływowi na nie czynników językowych i pozajęzykowych. W pracy przeanalizowano przyczyny i cechy synonimii i wariantywności w ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, określono sposoby i metody tworzenia terminów.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2015_3_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.