PL EN


2015 | 3 |
Article title

КОНЦЕПТ НАВЧАННЯ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article studies the modern content of the concept EDUCATION on thebasis of associative psycholinguistic experiment. It analyzes the associative fi elds of basic components and subcomponents of the concept EDUCATION, reveals the actualized components of the concept EDUCATION in the students’ environment as an expression of ideology of modern society.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie konceptu nauczanie w językowym obrazie świata ukraińskiej młodzieży studenckiej na podstawie przeprowadzonego asocjatywnego eksperymentu psycholingwistycznego. Przeanalizowano pola asocjatywne nazw bazowych, stanowiących części składowe subkonceptόw konceptu nauczanie, ustalono zaktualizowane komponenty znaczeń konceptu nauczanie w środowisku studenckim jako wyrazicielu ideologii wspόłczesnego społeczeństwa.
UK
Artykuł poświęcony jest analizie konceptu nauczanie w językowym obrazie świata ukraińskiej młodzieży studenckiej na podstawie przeprowadzonego asocjatywnego eksperymentu psycholingwistycznego. Przeanalizowano pola asocjatywne nazw bazowych, stanowiących części składowe subkonceptόw konceptu nauczanie, ustalono zaktualizowane komponenty znaczeń konceptu nauczanie w środowisku studenckim jako wyrazicielu ideologii wspόłczesnego społeczeństwa.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2015_3_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.