PL EN


2015 | 3 |
Article title

НОВІТНІ ЛЕКСИЧНІ ПРОЦЕСИ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ „УКРАЇНСЬКА ПРАВДА” НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The present article deals with the new lexical processes activated in the language of online newspaper “Ukrainska pravda” in the early XXIth century, in particular it describes shortened phrases and derivations formed from abbreviations, defi nes their most common thematic groups and characterizes their stylistic role, describes extralinguistic factors that promote the emergence of neologisms.
PL
W artykule przeanalizowano najnowsze procesy słowotwórcze obecne w języku internetowego wydania gazety „Ukraińska Prawda” na początku XXI w. Szczególną uwagę zwrócono na uniwerbizmy oraz formacje, utworzone od abrewiatur. Wyznaczono najczęściej występujące grupy tematyczne, a także scharakteryzowano ich rolę stylistyczną, określono czynniki pozajęzykowe mające wpływ na powstanie formacji słowotwórczych.
UK
W artykule przeanalizowano najnowsze procesy słowotwórcze obecne w języku internetowego wydania gazety „Ukraińska Prawda” na początku XXI w. Szczególną uwagę zwrócono na uniwerbizmy oraz formacje, utworzone od abrewiatur. Wyznaczono najczęściej występujące grupy tematyczne, a także scharakteryzowano ich rolę stylistyczną, określono czynniki pozajęzykowe mające wpływ na powstanie formacji słowotwórczych.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2015_3_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.