PL EN


2015 | 3 |
Article title

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
In this article specifi c realia which are typical for football fans environment have been examined; also vocabulary which denominates the peculiar world of representatives of this subculture has been considered. Language mapping of football fans’ world has been described on the basis of the analysis of specific words refl ecting values which are significant for the members of this social group. The stress has been made on the aspects of verbal self-identifi cation of Ukrainian football fans, especially on differentiation of key notions such as „ultras” and „hooligans”. The pivotal opposition „own - alien” for this football fans group has been analysed, special attention has been paid to nominations which are used by football fans for naming police, stadium securities, referees, football offi cials, etc. It has been found out that the lexemes of the social dialect of Ukrainian football fans were for the most part created due to expansion of semantics of commonly used words of the Ukrainian language and also loanwords from different languages and youth slang.
PL
W artykule przedstawiono zarówno specyficzne realia istotne dla środowiska ukraińskich kibiców piłkarskich, jak i specyfi czną leksykę charakterystyczną dla tej subkultury. Językowy obraz świata kibiców omówiono na podstawie analizy słownictwa związanego z wartościami istotnymi dla członków tej grupy. Poczynione uwagi opierały się na aspektach werbalnej samoidentyfikacji kibiców, przede wszystkim na dyferencjacji kluczowych pojęć: „ultras” - „chuligans”. Ponadto przeanalizowano zasadniczą dla językowego obrazu świata kibiców piłkarskich opozycję „swój - obcy”, w której z punktu widzenia kibiców piłkarskich obcy to milicja, ochrona stadionu, sędziowie sportowi, funkcjonariusze futbolu itd. Ustalono, że leksyka w socjolekcie ukraińskich kibiców piłkarskich powstała na bazie semantyki słownictwa ogólnego języka ukraińskiego, a także jest wynikiem zapożyczeń z różnych języków i wpływu slangu młodzieżowego.
UK
W artykule przedstawiono zarówno specyficzne realia istotne dla środowiska ukraińskich kibiców piłkarskich, jak i specyfi czną leksykę charakterystyczną dla tej subkultury. Językowy obraz świata kibiców omówiono na podstawie analizy słownictwa związanego z wartościami istotnymi dla członków tej grupy. Poczynione uwagi opierały się na aspektach werbalnej samoidentyfikacji kibiców, przede wszystkim na dyferencjacji kluczowych pojęć: „ultras” - „chuligans”. Ponadto przeanalizowano zasadniczą dla językowego obrazu świata kibiców piłkarskich opozycję „swój - obcy”, w której z punktu widzenia kibiców piłkarskich obcy to milicja, ochrona stadionu, sędziowie sportowi, funkcjonariusze futbolu itd. Ustalono, że leksyka w socjolekcie ukraińskich kibiców piłkarskich powstała na bazie semantyki słownictwa ogólnego języka ukraińskiego, a także jest wynikiem zapożyczeń z różnych języków i wpływu slangu młodzieżowego.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2015_3_31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.