PL EN


2015 | 3 |
Article title

УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОМУ СЛОВНИКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
This paper is devoted to the creation of linguocultural image of Ukraine in the process of teaching Ukrainian as a foreign language. The paper deals with the Ukrainian culture-through-language studies. The work focuses on analyzing the cultural component of Ukrainian toponyms, teaching them to foreign students and peculiarities of their interpretation in the Ukrainian culture-through-language dictionary.
PL
Artykuł poświęcony jest tworzeniu lingwistyczno-krajoznawczego wizerunku Ukrainy w procesie nauczania ukraińskiego jako języka obcego. Szczególną uwagę zwrócono na analizę narodowo-kulturowej semantyki ukraińskich toponimów, kształcenia w tym zakresie cudzoziemców oraz specyfikę przedstawiania materiału w słowniku lingwistyczno-krajoznawczym.
UK
Artykuł poświęcony jest tworzeniu lingwistyczno-krajoznawczego wizerunku Ukrainy w procesie nauczania ukraińskiego jako języka obcego. Szczególną uwagę zwrócono na analizę narodowo-kulturowej semantyki ukraińskich toponimów, kształcenia w tym zakresie cudzoziemców oraz specyfikę przedstawiania materiału w słowniku lingwistyczno-krajoznawczym.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2015_3_34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.