PL EN


2016 | 4 |
Article title

НОВІ ВИЯВИ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule rozpatrzono nowe przejawy leksyki żargonowej na oznaczenie procesów negatywnych w języku mediów drukowanych. Podjęto próbę grupowania i usystematyzowania jednostek żargonowych według zakresu ich zastosowania. Zdefiniowano rolę słownictwa żargonowego w języku mediów drukowanych, rozpatrzono oddziaływanie czynników pozajęzykowych na język publicystyki ukraińskiej.
UK
The article deals with the new detects of slang for marking negative processes in the language of mass media. The effort to group and systematize slang by the sphere  of its use has been made. The stylistic role of slang in the language of modern periodicals is defined, the influence of extra linguistic factors on the language of Ukrainian periodicals has been analyzed.
EN
The article deals with the new detects of slang for marking negative processes in the language of mass media. The effort to group and systematize slang by the sphere  of its use has been made. The stylistic role of slang in the language of modern periodicals is defined, the influence of extra linguistic factors on the language of Ukrainian periodicals has been analyzed.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-05-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2016_4_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.