PL EN


2016 | 4 |
Article title

ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗМОВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule rozpatrzono funkcjonowanie potocznych czasowników różnych grup leksykalno-semantycznych w ukraińskich tekstach publicystycznych początku ХХІ stulecia, w szczególności przeanalizowano czasowniki mowy. Zaprezentowano leksykę przeważnie z negatywną waloryzacją w tekstach różnych grup tematycznych: charakterystyka władzy, wyborów, stosunków ukraińsko-rosyjskich i działań wojskowych na Wschodzie Ukrainy. Wyznaczono czynniki pozajęzykowe, które wpływają na język publicystyki, a także określono stylistyczną rolę czasowników mowy.
UK
The article has been devoted to the functioning of colloquial verbs of different lexical-semantic groups in the Ukrainian publicist texts of the early twenty-first century, in particular, the verbs of speech have been analyzed. The characterized lexicon is used mainly with the negative evaluative meaning in the texts of various thematic groups: the characteristics of the authorites, elections, Ukrainian-Russian relations and military actions in Eastern Ukraine. The linguistic factors that affect the language of journalism have been defi ned; also the stylistic role of the verbs of speech has been stressed upon.
EN
The article has been devoted to the functioning of colloquial verbs of different lexical-semantic groups in the Ukrainian publicist texts of the early twenty-first century, in particular, the verbs of speech have been analyzed. The characterized lexicon is used mainly with the negative evaluative meaning in the texts of various thematic groups: the characteristics of the authorites, elections, Ukrainian-Russian relations and military actions in Eastern Ukraine. The linguistic factors that affect the language of journalism have been defi ned; also the stylistic role of the verbs of speech has been stressed upon.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-05-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2016_4_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.