PL EN


2017 | 5 |
Article title

ВІД 20-РІЧЧЯ ДО 25-РІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ПОЗНАНСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono osiągnięcia Zakładu Ukrainistyki jako samodzielnej jednostki naukowo-administracyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ciągu ostatnich pięciu lat z uwzględnieniem rozwoju kadr, działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej w głównej mierze poprzez organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych, redagowanie czasopisma „Studia Ukrainica Posnaniensia”, które otrzymało status rocznika naukowego z wysoką kwalifi kacją punktową, a także otwarcie nowych specjalności na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.
EN
The article focuses on the analysis of the achievements of the department of the Ukrainian language studies as a single scientifi cally organized structural unit of Adam Mickiewicz Poznań University for the recent 5 years taking into account the process of improvement of a scientific qualification of the staff, scientific, methodological and organizational work which is represented with periodical, international conferences and systematic publications of the journal „Studia Ukrainica Posnaniensia”. The journal became a scientific, periodical journal with a high qualification status; the opening of new specialties and specializations for acquiring the Bachelor’s Degree and Master’s Degree.
UK
W artykule przedstawiono osiągnięcia Zakładu Ukrainistyki jako samodzielnej jednostki naukowo-administracyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ciągu ostatnich pięciu lat z uwzględnieniem rozwoju kadr, działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej w głównej mierze poprzez organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych, redagowanie czasopisma „Studia Ukrainica Posnaniensia”, które otrzymało status rocznika naukowego z wysoką kwalifi kacją punktową, a także otwarcie nowych specjalności na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2017_5_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.