PL EN


2017 | 5 |
Article title

МОВНОСОЦІУМНА ГРАМАТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ (ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО РОДУ ІМЕННИКІВ)

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule prześledzono historię gramatyki językowo-społecznej. Ponadto wyznaczono jej strukturę i główne poziomy, ustalono podstawowe zasady. Gramatyka językowo-społeczna korzysta z pojęć lingwistycznego kształtowania osobowości językowej, włącza wiedzę i umiejętności komunikacyjne pod względem obecności w nich elementów funkcjonalno-semantycznych paradygmatów form gramatycznych, a także form kategorialnych w odpowiednich praktykach dyskursywnych. Gramatyka językowo-społeczna obejmuje poziom komunikacyjny (strategie i taktyki, praktyki dyskursywne, teksty osobiste itp.), kognitywny (scenariusze, koncepty, konceptosfery itp.), pragmatyczny (presupozycje, akty językowe, gatunki, rejestry itp.), sytuacyjno-czynnościowy (pozycja, inicjalizacja itp.), których jednostki i kategorie są oznaczone semantyką synkretyczną.
UK
W artykule prześledzono historię gramatyki językowo-społecznej. Ponadto wyznaczono jej strukturę i główne poziomy, ustalono podstawowe zasady. Gramatyka językowo-społeczna korzysta z pojęć lingwistycznego kształtowania osobowości językowej, włącza wiedzę i umiejętności komunikacyjne pod względem obecności w nich elementów funkcjonalno-semantycznych paradygmatów form gramatycznych, a także form kategorialnych w odpowiednich praktykach dyskursywnych. Gramatyka językowo-społeczna obejmuje poziom komunikacyjny (strategie i taktyki, praktyki dyskursywne, teksty osobiste itp.), kognitywny (scenariusze, koncepty, konceptosfery itp.), pragmatyczny (presupozycje, akty językowe, gatunki, rejestry itp.), sytuacyjno-czynnościowy (pozycja, inicjalizacja itp.), których jednostki i kategorie są oznaczone semantyką synkretyczną.
EN
In the article, there have been characterized peculiarities of a lingual society grammar development, its structure and basic levels have been determined, the fundamental principles have been established. Lingual society grammar operates the concepts of a language personality linguistic portraying; considers a personal pragmaticon in the aspect of its load of elements of functional-semantic paradigms of grammatical forms, the load of categorical forms in the corresponding discursive practices. Lingual society grammar covers communicative (strategies and tactics, discursive practices and person-texts, etc.), cognitive (scripts, concepts, conceptual domains and suchlike), pragmatic (presuppositions, speech acts, genres, registers, and so on), situational and activitional (position, initialization, etc.) levels, units and categories of which are marked by syncretic semantics.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-15
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2017_5_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.