PL EN


2017 | 5 |
Article title

ПРАГМАТИКА СТРАХУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W przedstawionym artykule strach został sklasyfikowany jako ograniczenie wolności stanowiącej jedno z głównych pojęć wartościowego obrazu świata dla Ukraińca. Do opisu strachu zastosowano metodę analizy parametrycznej semantycznej struktury frazemu z aktualizacją makrokomponentu oceniającego, jak również metodę pól tematycznych. Strach w języku ukraińskim zaprezentowany został w opozycji aksjologicznej “wolność psychologiczna –– przejaw strachu” wartości ogólnoludzkiej “wolność”. Ponadto wyróżniono szesnaście grup semantycznych z pojęciem strachu.
UK
W przedstawionym artykule strach został sklasyfikowany jako ograniczenie wolności stanowiącej jedno z głównych pojęć wartościowego obrazu świata dla Ukraińca. Do opisu strachu zastosowano metodę analizy parametrycznej semantycznej struktury frazemu z aktualizacją makrokomponentu oceniającego, jak również metodę pól tematycznych. Strach w języku ukraińskim zaprezentowany został w opozycji aksjologicznej “wolność psychologiczna –– przejaw strachu” wartości ogólnoludzkiej “wolność”. Ponadto wyróżniono szesnaście grup semantycznych z pojęciem strachu.
EN
Fear is positioned in the article as a limitation of freedom –– a base fragment of the axiological worldview of the Ukrainian. Description of fear is implemented with the help of the method of parametric analysis of the phraseme’s semantic structure with accentuation of the appraisive macro-component and the method of thematic fields. Fear in Ukrainian Studies presents the phrasemic axiological opposition of “psychological freedom –– manifestation of fear” of the universal human value of “freedom” and is formed in sixteen semantic subgroups.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-24
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2017_5_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.