PL EN


2017 | 5 |
Article title

МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W języku ukraińskim nazwy kolorów tworzą jakościowo i ilościowo rozwiniętą grupę leksykalno-semantyczną, do której należą nazwy kolorów oraz ich odcienie. Celem artykułu jest badanie semantycznych, gramatycznych i strukturalnych cech słownictwa rdzennego, wyodrębnienie i określenie cech stylistycznych nazw kolorów językowego obrazu świata Ukraińców, analiza funkcjonowania oraz zasad użycia indywidualnych autorskich określeń kolorów w prozie ukraińskich postmodernistów.
UK
W języku ukraińskim nazwy kolorów tworzą jakościowo i ilościowo rozwiniętą grupę leksykalno-semantyczną, do której należą nazwy kolorów oraz ich odcienie. Celem artykułu jest badanie semantycznych, gramatycznych i strukturalnych cech słownictwa rdzennego, wyodrębnienie i określenie cech stylistycznych nazw kolorów językowego obrazu świata Ukraińców, analiza funkcjonowania oraz zasad użycia indywidualnych autorskich określeń kolorów w prozie ukraińskich postmodernistów.
EN
In the Ukrainian language of the color denominations form qualitatively and quantitatively there developed a lexical-semantic group, which includes the names of colors and their shades. The aim of the article is to study the semantic, grammatic and structural characteristics of the color denomination lexical units, to identify and clarify the stylistic properties of the color denominations for the Ukrainian language picture of the world, to analyze functioning and usage principles of the individual color denomination prose texts of Ukrainian postmodernists.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-03-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2017_5_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.