PL EN


2018 | 6 |
Article title

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОГРАФІЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article focuses on the actualization of the problem of the linguo-graphic studies metalanguage formation as a separate science which is in a state of a constant development. The importance of the correlation of the form and the content has been emphasized. This correlation functions in a written speech, in particular: fi ction and publicistic discourse and recently in the I-net speech. The system connections of the linguo-graphic studies terms have been described, the problematic items and the development perspectives of the metalanguage have been determined.
UK
W artykule uaktualniono zagadnienie kształtowania się metajęzyka lingwografi i jako odrębnej dziedziny nauki. Podkreślono znaczenie współzależności formy i treści, przejawiającej się w języku pisanym, zwłaszcza w dyskursach artystycznym i publicystycznym, a ostatnimi czasy również w języku internetowym. Opisano związki systemowe terminów lingwografi i, wskazano kwestie sporne oraz perspektywy rozwoju metajęzyka danej nauki.
PL
W artykule uaktualniono zagadnienie kształtowania się metajęzyka lingwografi i jako odrębnej dziedziny nauki. Podkreślono znaczenie współzależności formy i treści, przejawiającej się w języku pisanym, zwłaszcza w dyskursach artystycznym i publicystycznym, a ostatnimi czasy również w języku internetowym. Opisano związki systemowe terminów lingwografi i, wskazano kwestie sporne oraz perspektywy rozwoju metajęzyka danej nauki.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-01-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2018_6_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.