PL EN


2018 | 6 |
Article title

ЯВИЩЕ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ, СПЕЦИФІКА ТРАКТУВАННЯ, ПРИЧИНИ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The changes caused by the development of technical, economic and political cooperation between the world cultural relations refl ect active contacts of languages. As a result of these contacts borrowings appear. There is a need to explore in details the phenomenon of a verbal interaction, to consider the specifi c interpretation of the terms and describe the reasons for borrowing. This problem is analyzed in the article.
PL
Zmiany spowodowane rozwojem współpracy technicznej, gospodarczej i politycznej, a także więzi kulturowe między poszczególnymi krajami świata generują wzajemne związki między językami. W konsekwencji takiej komunikacji pojawiają się różnego rodzaju zapożyczenia. Wynika potrzeba dokładnego zbadania zjawiska interakcji werbalnej, rozważenia specyfi ki interpretacji terminów oraz ukazania powodów zapożyczeń.Artykuł poświęcono wyżej wymienionym zagadnieniom.
UK
Zmiany spowodowane rozwojem współpracy technicznej, gospodarczej i politycznej, a także więzi kulturowe między poszczególnymi krajami świata generują wzajemne związki między językami. W konsekwencji takiej komunikacji pojawiają się różnego rodzaju zapożyczenia. Wynika potrzeba dokładnego zbadania zjawiska interakcji werbalnej, rozważenia specyfi ki interpretacji terminów oraz ukazania powodów zapożyczeń.Artykuł poświęcono wyżej wymienionym zagadnieniom.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-01-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2018_6_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.