PL EN


2018 | 6 |
Article title

ДО ПИТАННЯ ПРО ПАСИВ ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
This paper focuses on the question of absence of the pluperfect in the paradigm of passive voice in the Ukrainian language, even though it is present in the active diathesis. The data show that taxis and discursive functions of pluperfect can be expressed by an analytic form of passive, which coincides with the past tense form of the passive voice. If such form represents a situation that develops in an unexpected way or is interrupted by another situation in the past, it represents the meaning of pluperfect, which is equally typical of both - the active and passive voice in the Ukrainian language.
UK
W artykule poruszono problem braku formy plusquamperfectum w stronie biernej języka ukraińskiego, przy jej występowaniu w stronie czynnej. Na konkretnych przykładach pokazano, że taksyjne i dyskursywne formy plusquamperfectum mogą być wyrażone przez bierną formę analityczną, zbieżną z formą strony biernej czasu przeszłego. Jeśli forma ta oznacza sytuację minioną, której efekty odbiegają od spodziewanego przebiegu zdarzeń, albo która została przerwana na skutek niespodziewanych okoliczności, to ma ona znaczenie plusquamperfectum, właściwe zarówno aktywnym, jak i pasywnym konstrukcjom czasownikowym języka ukraińskiego.
PL
W artykule poruszono problem braku formy plusquamperfectum w stronie biernej języka ukraińskiego, przy jej występowaniu w stronie czynnej. Na konkretnych przykładach pokazano, że taksyjne i dyskursywne formy plusquamperfectum mogą być wyrażone przez bierną formę analityczną, zbieżną z formą strony biernej czasu przeszłego. Jeśli forma ta oznacza sytuację minioną, której efekty odbiegają od spodziewanego przebieguzdarzeń, albo która została przerwana na skutek niespodziewanych okoliczności, to ma ona znaczenie plusquamperfectum, właściwe zarówno aktywnym, jak i pasywnym konstrukcjom czasownikowym języka ukraińskiego.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-01-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2018_6_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.