PL EN


2018 | 6 |
Article title

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ПІД ЧАС СВАРКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса)

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano narzędzia językowe neutralizujące negatywną energię, wygenerowaną przez negatywne emocje wskutek negatywnego postrzegania i oceny rzeczywistości w trakcie kłótni i sporów, które funkcjonują w świadomości językowej człowieka w ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej lingwokulturologii. Do takich zasobów językowych zaliczyć można przekleństwa, osądy, komunikaty niewerbalne.
UK
W artykule przeanalizowano narzędzia językowe neutralizujące negatywną energię, wygenerowaną przez negatywne emocje wskutek negatywnego postrzegania i oceny rzeczywistości w trakcie kłótni i sporów, które funkcjonują w świadomości językowej człowieka w ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej lingwokulturologii. Do takich zasobów językowych zaliczyć można przekleństwa, osądy, komunikaty niewerbalne.
EN
The article focuses on the analysis of language means of liquidation of a negative energy caused by the negative emotions and estimation of the reality that function in a personality's language consciousness in Russian, Ukrainian, English linguo-cultures. The curse-words, evaluation-words and non-verbal means belong to these language means.
Keywords
PL
 
EN
 
UK
 
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-01-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2018_6_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.