PL EN


2019 | 7 | 1 |
Article title

ГЕШТАЛЬТНИЙ РІЗНОВИД АСОЦІАТИВНО-МЕТАФОРИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ АНАЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono specyfi ce motywacji naukowo-technicznych terminów analitycznych pod kątem mechanizmów ich tworzenia. Autorka zwraca szczególną uwagę na Gestalt - odmianę asocjacyjno-metaforycznej motywacji terminów, charakteryzującą się wyborem motywatorów oznaczających obiekty naukowo-techniczne na podstawie podobieństwa obrazów wzrokowych (Gestalt). Omówione zostały podstawowe obszary dostarczające własne środki znakowe do tworzenia terminologii naukowo-technicznej.
UK
Artykuł poświęcono specyfi ce motywacji naukowo-technicznych terminów analitycznych pod kątem mechanizmów ich tworzenia. Autorka zwraca szczególną uwagę na Gestalt - odmianę asocjacyjno-metaforycznej motywacji terminów, charakteryzującą się wyborem motywatorów oznaczających obiekty naukowo-techniczne na podstawie podobieństwa obrazów wzrokowych (Gestalt). Omówione zostały podstawowe obszary dostarczające własne środki znakowe do tworzenia terminologii naukowo-technicznej.
EN
The article focuses on the specifi city of the scientifi c-technical analytic terms due to the cognitive mechanisms of their creation. It has been ascertained the gestalt type of terminological units’ associative-metaphorical motivation makes the motivators’ selection possibility, denoting the scientifi c-technical objects after the visual images (gestalts). The fact the dominant donor zones supply its sign resources to the scientific-technical terminology has been proved in succession.
Year
Volume
7
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-01-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2019_7_1_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.