PL EN


2019 | 7 | 2 |
Article title

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ: КОМПАРАТИВНО-ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (на матеріалі української, російської, польської фразеології)

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano metodykę badań nad parametrami komunikacji niewerbalnej, werbalizowanymi poprzez jednostki frazeologiczne ukraińskiego, polskiego, rosyjskiego etnosu, które łączą wspólne wschodniosłowiańskie korzenie. Zastosowanie komparatywno-porównawczej metody analizy sprzyja ujawnieniu pragmatycznych mechanizmów tworzenia komunikacyjnych znaczeń frazeologizmów z komponentami niewerbalnymi.
UK
W artykule przeanalizowano metodykę badań nad parametrami komunikacji niewerbalnej, werbalizowanymi poprzez jednostki frazeologiczne ukraińskiego, polskiego, rosyjskiego etnosu, które łączą wspólne wschodniosłowiańskie korzenie. Zastosowanie komparatywno-porównawczej metody analizy sprzyja ujawnieniu pragmatycznych mechanizmów tworzenia komunikacyjnych znaczeń frazeologizmów z komponentami niewerbalnymi.
EN
The article deals with the actualization of the study methodology of the nonverbal communication (NC) national parameters, verbalized by means of phraseological units (PhU) in Ukrainian, Polish, Russian ethnoses as these that have common eastern Slavic roots. The use of the comparative contrastive method of analysis facilitated the process of revealing the pragmatic mechanisms of the communicative senses of phraseological units with the non-verbal components.
Year
Volume
7
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_sup_2019_7_2_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.