PL EN


2012 | 7 | 2(12) |
Article title

Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents two kinds of arguments for entering into marriage: natural and supernatural. On the side of nature the most important argument is transmission of life, some kind of mutual life support of the spouses and social order. On the supernatural side the arguments can basically be addressed only to believers. They have the character of God’s promises and spiritual incentive connected with the growth of love as God’s gift, the development of sexuality and the joy of having children, permanence, loyalty and trust in the marriage relationship, learning to forgive and the flourishing of matrimonial freedom. The content of the arguments has remained unchanged for centuries, perhaps new forms of communication need to be found following the principles of the new evangelization.
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione dwa rodzaje argumentów za zawarciem związku małżeńskiego: naturalne i nadprzyrodzone. W porządku naturalnym najważniejsze jest: przekazywanie życia; pewnego rodzaju wzajemne życiowe wsparcie małżonków oraz porządek społeczny. Argumenty dotyczące sfery nadprzyrodzonej mogą być kierowane zasadniczo tylko do ludzi wierzących. Mają one charakter obietnic Bożych i zachęty duchowej związanej z rozwojem miłości jako daru Bożego, dojrzewaniem seksualności oraz radością posiadania dzieci, trwałością, wiernością i zaufaniem w związku małżeńskim, nauką przebaczania i rozkwitem wolności małżeńskiej. Treść argumentów pozostaje od wieków taka sama, być może trzeba szukać nowych form przekazu, zgodnie zasadami nowej ewangelizacji.
Year
Volume
7
Issue
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-06-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2012_12_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.