PL EN


2012 | 7 | 2(12) |
Article title

Ślub kościelny. Dlaczego nie? Pedagogiczno-psychologiczne aspekty pracy nad sobą w czasie przygotowania do małżeństwa i w małżeństwie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Despite many conflicting facts, young people today still consider family as one of the most important values, at least at the level of declarations. Immediacy training which is offered to people by the era of post-modernism is not conducive to preparing for marriage. This makes young people evade marriage. In preparation for the marriage as a way of life, it is important to work on oneself which leads to an increasingly mature personality. In today's world it is necessary to attach new value to the period of engagement, give it the original meaning as an essential developmental stage. It is supposed to lead to the understanding of the phenomenon of love. Therefore, the question of church wedding remains valid.
PL
Mimo wielu sprzecznych faktów młodzi ludzie dzisiaj nadal uważają rodzinę za jedną z najważniejszych wartości, przynajmniej na poziomie deklaracji. Trening natychmiastowości, który oferuje człowiekowi doba ponowoczesności, nie sprzyja przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Sprawia to, że młodzi ludzie uciekają od ślubu. W przygotowaniu do ślubu jako drogi życiowego powołania istotną rolę odgrywa praca nad sobą, która prowadzi do coraz bardziej dojrzałej osobowości. We współczesnym świecie trzeba na nowo docenić okres narzeczeństwa, nadać mu pierwotny sens jako koniecznemu etapowi rozwojowemu. Ma on prowadzić do poznania fenomenu miłości odkrywanego najpełniej w relacji małżeńskiej. Dlatego pytanie o ślub kościelny pozostaje aktualne.
Year
Volume
7
Issue
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-06-02
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2012_12_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.