PL EN


2013 | 8 | 2(14) |
Article title

Współczesna dynamika kwestii ekologicznej. Z nauczania bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the biblical thought expressed in the Book of Genesis and in other books, Chris- tianity has always been interested in ecological issues, understanding the human beings' responsibility for the world and all its creatures especially the living flora and fauna. However, ecological issues cannot be viewed only in technical, juridical and organizational dimensions. These approaches taken separately are insufficient and can create a false impression of someone's interest. It seems the fundamental point of ecology is its ethical and moral dimension with its anthropological traits. The fact that ecology is inscribed into the spirit of each human being makes each man and woman the key factor responsible for their environment. Ecology also has a social dimension as every man and woman is a social being, in their various communities and their worlds. A very deeply rooted idea in ecological trends is an expectation of global responsibility and a new ecological  solidarity.
PL
Chrześcijaństwo, zgodnie z myślą biblijną, wyrażoną już w Księdze Rodzaju, a także i innych księgach, zawsze jest zainteresowane kwestiami ekologicznymi. Jest to zwyczajna odpowiedzialność za świat i wszystkie jego dzieła, a zwłaszcza ożywiona florę i faunę. Nie można jednak problematyki ekologicznej postrzegać tylko w kategoriach technicznych czy organizacyjnych oraz prawnych. To ostatecznie nie wystarcza i czasem buduje tylko złudzenie zatroskania. Wydaje się bowiem, że jednak podstawowym jest etyczno-moralny charakter kwestii ekologicznej, a więc jej znamiona antropologiczne. To wpisanie jej w ducha odpowiedzialności człowieka jako konkretnej osoby w konsekwencji zazwyczaj czyni z niej podstawowego aktora tej sfery życia ludzi i świata. Oczywiście nie można tutaj pominąć społecznych znamion kwestii ekologicznej. Człowiek bowiem to istota społeczna, a więc zawsze żyje i spełnia się w różnorodnych społecznościach i wspólnotach. Ostatecznie całokształt bogactwa współczesnego świata wyzwala oczekiwanie nowej solidarności ekologicznej. Jest to zatem wręcz odpowiedzialność globalna.
Year
Volume
8
Issue
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2013_14_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.