PL EN


2014 | 9 | 2(16) |
Article title

Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Pope Francis in many places of his pontificate speaks out about marriage and family. This issue is particularly close to him. The aim of the article was to analyse his teaching and to find the most important, in the opinion of the Pope Francis, issues concerning Christian family. On the basis of these studies, it is noted that the Pope recognizes marriage as the authentic vocation of the human person. He notices,  that the man starts a family, which is the environment of faith, the place of transmission of love, an icon of God’s love for people. Characteristics features of Christian family  include life with  prayer, faith and the joy of being together. He sees a lot of dangers threatening the modern family. He names them and as an antidote administers effective means to develop marriage and family life. The Pope is also preparing a synod of bishops in October 2014, which will be dedicated to the family.
PL
Papież Franciszek w wielu miejscach swojego pontyfikatu wypowiada się na temat małżeństwa i rodziny. Zagadnienie to jest mu szczególnie bliskie. Celem artykułu było przeanalizowanie jego nauczania pod kątem odnalezienia w nim najistotniejszych, zdaniem papieża Franciszka, zagadnień dotyczących rodziny chrześcijańskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że Papież ujmuje małżeństwo jako autentyczne powołanie osoby ludzkiej. Zauważa, że człowiek zakłada rodzinę, która jest środowiskiem wiary, miejscem przekazywania miłości, ikoną miłości Boga do ludzi. Do cech charakterystycznych rodziny chrześcijańskiej zalicza życie modlitwą, wiarą i w radości bycia razem. Dostrzega wiele niebezpieczeństw grożących współczesnej rodzinie. Nazywa je i jako antidotum podaje skuteczne środki rozwoju życia małżeńskiego i rodzinnego. Przygotowuje również synod biskupów w 2015 roku, który zostanie poświęcony rodzinie.
Year
Volume
9
Issue
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2014_16_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.