PL EN


2015 | 10 | 1(17) |
Article title

Udział ochrzczonych w kapłańskim, prorockim i królewskim posłannictwie Chrystusa.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczególnym skutkiem przyjęcia sakramentu chrztu jest udział w potrójnym posłannictwie Chrystusa: kapłańskim, prorockim i królewskim. Refleksja na ten temat stała się celem niniejszego przedłożenia. Zagadnienie zostało podzielone na trzy części, które poświęcono kolejno udziałowi ochrzczonego: w kapłańskim, prorockim i królewskim posłannictwie Chrystusa. Problematykę ujęto z uwzględnieniem specyfiki różnych stanów w Kościele, a podsumowanie i wnioski podano w zakończeniu. W świetle przeprowadzonych badań okazało się, iż dla ochrzczonych wzorem urzeczywistniania kapłańskiej, prorockiej i królewskiej funkcji Chrystusa zawsze pozostaje sam Zbawiciel, Jego sposób pełnienia tychże funkcji. Udział w kapłańskiej misji Chrystusa dokonuje się przez przeżywanie codzienności w postawie uwielbiania Boga, które jest związane z liturgicznym kultem Kościoła oraz w postawie ofiarowania siebie Bogu. Niezależnie od stanu życia udział ten realizuje się w sprawowaniu bądź korzystaniu z sakramentów (szczególnie Eucharystii i pokuty), w modlitwie (zwłaszcza brewiarzowej) oraz składaniu duchowych ofiar. W uczestniczenie w kapłańskiej posłudze Chrystusa jest wpisane dążenie do świętości, które zakłada pogłębianie komunii z Chrystusem i czynną miłość. W prorockim posłannictwie Chrystusa ochrzczeni uczestniczą poprzez świadectwo życia zgodnego z wiarą, korzystanie z charyzmatów oraz czynne włączenie się w ewangelizacyjną i misyjną działalność Kościoła. Udział ochrzczonych w królewskim posłannictwie Chrystusa posiada charakter duchowo-moralny i polega na zapanowaniu nad grzechem w sobie i w swoim środowisku oraz codziennej służebnej miłości wobec bliźnich. W artykule wykazano również, iż realizowanie udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej funkcji Chrystusa przybiera szczególne formy w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Year
Volume
10
Issue
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2015_17_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.