PL EN


2015 | 10 | 2(18) |
Article title

Zasada międzynarodowej solidarności w nauczaniu Jana Pawła II do dyplomatów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Current events in the international arena, the escalation of conflicts and increasing terrorism threaten peace and security in the world. The situation calls for a reflection on actions that will help to solve these problems. One of the conditions of effectiveness in this respect is the principle of international solidarity, to which this article is devoted. The teaching of John Paul II on the principle of international solidarity is a signpost for diplomats and all people of good will, which lies at the heart of building a better future and the world. That is why John Paul II tirelessly emphasised this truth in his teachings for diplomats.
PL
Aktualne wydarzenia na arenie międzynarodowej, eskalacja konfliktów i narastający terroryzm zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu świata. Sytuacja ta wymaga refleksji na temat działań, które pomogą rozwiązać poruszone problemy. Jednym z warunków skuteczności w tym zakresie jest zasada solidarności międzynarodowej, o której traktuje niniejszy artykuł. Nauczanie Jana Pawła II o zasadę solidarności międzynarodowej jest drogowskazem dla dyplomatów i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu budowanie lepszej przyszłości i świata. Dlatego Jan Paweł II niestrudzenie podkreślał tę prawdę w swoich naukach skierowanych do dyplomatów.
Year
Volume
10
Issue
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2015_18_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.