PL EN


2015 | 10 | 2(18) |
Article title

Poczucie winy. Perspektywa psychiatry i psychoterapeuty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents his reflections on the issue of guilt in psychiatric and psychotherapeutic practice. According to the author, in pastoral practice and in psychotherapy for many years there has been a strong tendency to psychiatric or theological reductionism as well as rivalry and mutual invalidation between pastors and psychiatrists and psychotherapists. At the turn of the century there was a tendency for the mutual recognition of their competence and willingness to cooperate. The possibility of describing the problems of the patient / penitent from a psychological perspective onthe one hand and from the ethical perspective on the other hand lets us to avoid conflict of competence for the benefit of people seeking psychiatric-psychotherapeutic and / or spiritual help.
PL
Autor przedstawia swoje refleksje dotyczące kwestii winy w kontekście nauk psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. Zdaniem autora, w praktyce duszpasterskiej oraz w psychoterapii od wielu lat istnieje silna tendencja do psychiatrycznego lub teologicznego redukcjonizmu, jak również rywalizacji pomiędzy duszpasterzami, psychiatrami i psychoterapeutami . Na przełomie XIX i XX wieku istniała tendencja do wzajemnego uznawania ich kompetencji i chęci do współpracy. Możliwość opisywania problemów pacjenta/penitenta z psychologicznego punktu widzenia z jednej strony, a z punktu widzenia etycznego z drugiej strony pozwala nam uniknąć konfliktu kompetencji na rzecz osób poszukujących pomocy psychiatrycznej - psychoterapii lub wsparcia duchowego.
Year
Volume
10
Issue
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2015_18_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.