PL EN


2016 | 11 | 1(19) |
Article title

Ekologiczna perspektywa we współczesnym nauczaniu Magisterium

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Catholic Church expresses opinions about social, political, economic and ecological issues. It is so because these are the issues in which a human being is involved as an intelligent and free being, a subject of rights and obligations. Magisterium Ecclesiae considers natural environment degradation problems from the theological and ethical point of view. The Church emphasizes that the ecological crisis cannot be seen only in economic and political dimensions, because it also contains moral life aspects.To exhibit ecological perspective in the modern teaching of Magisterium the following accents has been presented. The first one considers comprehending creation from the theological point of view. This view is a base for pro-ecological teaching of the Church. The second accent shows the main signs of the ecological crisis. The third one leans on the main reasons of the crisis. The last one in turn contains conclusions and proposals.
PL
Jeżeli Kościół wypowiada się na tematy społeczno-polityczne i gospodarczo-ekologiczne, to tylko z tego powodu, że w tych kręgach działalności główną rolę odgrywa człowiek będący najdoskonalszym stworzeniem. Jest on bowiem istotą rozumną i wolną. Jest tym, co słusznie nazywamy podmiotem praw i obowiązków. Magisterium Ecclesiae problemy degradacji środowiska naturalnego rozpatruje z teologiczno-etycznego punktu widzenia. Zagadnienie istoty i zakresu kryzysu ekologicznego bywa najczęściej sprowadzane do wymiarów czysto ekonomicznych i niekiedy dodatkowo także do płaszczyzny politycznej. Tymczasem zagadnienie to ma o wiele większy zakres, a mianowicie charakteryzuje go odniesienie do natury moralnej.W celu przedstawienia ekologicznej perspektywy we współczesnym nauczaniu Magisterium uwzględnione zostały następujące zagadnienia. Pierwsze z nich podejmuje próbę teologicznego odczytania stworzenia, które jest podstawą proekologicznego nauczania Kościoła. Na drugim miejscu ukazane są główne przejawy wspomnianego kryzysu. Część trzecia poświęcona jest najważniejszym przyczynom powstałego kryzysu w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka. Całość artykułu zamykają stosowne wnioski i postulaty.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_19_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.