PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Odpowiedzialne rodzicielstwo według papieża Pawła VI we współczesnym nauczaniu moralnym Kościoła

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A range of issues associated with responsible parenthood and presented in Pope Paul VI’s encyclical letter Humanae vitae seems to be an interesting proposal for proclaiming good news about marriage and family to contemporary people. With regard to man's innate drives and emotions, responsible parenthood means that man's reason and will must exert control over them. However, marriage and conjugal love are by their nature ordained not only toward the procreation, but also education of children. This, in turn, is not limited only to life on earth, but also to eternity. Focusing on intrinsic relationship between marital act and procreation can be used in a dialogue with infertile married people. However, it has to be presented in a comprehensible way for young people by resorting to personalistic anthropology and a range of branches of science devoted to mankind so that they could understand that in the procreative faculty the human mind discerns biological laws that apply to the human person. Only then will the teaching of the Church about responsible parenthood become a powerful tool in new evangelization.
PL
Aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa, na które zwraca uwagę papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae, stanowią ciekawą propozycję we współczesnym przepowiadaniu Dobrej Nowiny o małżeństwie i rodzinie. Podkreślenie ścisłego związku miłości z prokreacją może być także dzisiaj światłem w dialogu z niepłodnymi małżonkami. Sama prokreacja powinna być postrzegana jako owoc miłości małżeńskiej. Stwierdzenie, że przekazywanie życia znajduje swe przedłużenie przede wszystkim w dziele wychowania, nie ogranicza się tylko do perspektyw doczesności, lecz ma odniesienie do wiecznego przeznaczenia ludzkiego. Wskazane przez papieża treści należy jednak umieć przekazać językiem zrozumiałym dla młodego człowieka, wykorzystując także całą współczesną wiedzę z zakresu antropologii personalistycznej oraz innych nauk o człowieku. Tylko wówczas nauczanie Kościoła o odpowiedzialnym rodzicielstwie będzie ważnym elementem nowej ewangelizacji.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.