PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Wpływ metody in vitro na zdrowie i funkcjonowanie kobiety oraz relacje małżeńskie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania kobiety w programie in vitro oraz wpływ tej metody na relacje wewnątrzmałżeńskie. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: czym kierują się osoby decydujące się na procedurę sztucznego zapłodnienia, jakie są moralne dylematy osób podchodzących do programu in vitro itp. W celu znalezienia odpowiedzi autorka sporządziła ankietę i udostępniła ją na portalach: abrahamisara.pl, babyboom.pl, kafeteria.pl, gazeta.pl, popieram in vitro – Facebook i inne. Badania trwały około jednego roku (2014). Ujawniły one liczne zagrożenia zarówno dla matki, jak i dziecka, związane z niektórymi praktykami klinicznymi związanymi z praktyką in vitro, które uwłaczają godności zarówno osoby ludzkiej, jak i małżeństwa.
EN
The article describes functioning of a woman undergoing in vitro fertilization and the influence of this method on relationship between husband and wife. The author seeks the answer to some questions: why do some couples decide on in vitro fertilization? What moral dilemmas do they meet on the way to achieve their goal etc. In order to find the answer of these questions the author drafted the questionnaire form and made it available on portals: abrahamisara.pl, babyboom.pl, kafeteria.pl, gazeta.pl, I am supporting in vitro - facebook and others. The questionnaire survey lasted about one year (2014). It revealed numerous threats to the mother as well as to the child associated with some clinical practices with in vitro fertilization, threatening human rights, the dignity of human person and of marriage.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.