PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Nabożeństwo majowe jako przejaw duchowości maryjnej w nauczaniu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski w latach 1862-1863, wpisuje  się w szereg niezliczonej rzeszy Polaków, należących do grona wielkich czcicieli Najświętszej Maryi Panny. Doceniał on znaczenie kultu maryjnego dla  religijnego i moralnego odrodzenia każdego człowieka oraz całego polskiego narodu, dlatego propagował i upowszechnił nabożeństwo majowe. Od jego czasów datuje się piękny zwyczaj śpiewania litanii loretańskiej w domach rodzinnych, przy polnych kapliczkach i przydrożnych krzyżach.W początkowym etapie wprowadzania nabożeństwa majowego ważną jego częścią było głoszone przez kapłana słowo Boże. Łaski przepowiadania z mocą udziela Pan tym wszystkim, którzy ściśle się z Nim zjednoczyli i żyją życiem Chrystusowym. Feliński często powoływał się na przykład Maryi, nadając jej różne imiona. To nieustanne wychwalanie Maryi, życie z imieniem Maryi na ustach, miało zaprowadzić wiernych na wyżyny świętości. Nabożeństwo ma się odbywać z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Trwanie przed Najświętszym Sakramentem pozwala przylgnąć do Chrystusa oraz rozwinąć w duszy ludzkiej życie nadprzyrodzone.
EN
St. Zygmunt Szczesny Felinski, archbishop of Warsaw in the years 1862-1863, is one of the greatest devotees of the Blessed Virgin Mary. He appreciated the importance of Marian devotion for moral renewal of humanity and propagated and popularized the May devotion in honour of the Virgin Mary. From his time the beautiful custom started - singing the Litany of Loreto in family houses, near field-chapels and roadside crosses.In the initial stage of May devotion an important part of it was the word of God preached by a priest. According to Feliński, ministry of the word is an important way of sanctifying the faithful. Feliński often referred to the example of Mary, giving Her different names. This incessant praise of Mary, life with the name of Mary on the lips, was to lead the faithful to the heights of holiness. The May devotion was to take place with exposition of the Blessed Sacrament. Time spent in front of the Blessed Sacrament allowed to cling to Christ and grow in the life of God. It was an endless source of all graces.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.