PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Małżeństwo i rodzina w starożytnym Kościele. Refleksja ojców Kościoła

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zarys nauczania ojców Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Starożytni duszpasterze, chociaż bardziej cenili życie w dziewictwie, to jednak w związku mężczyzny i kobiety widzieli również wypełnienie woli Bożej. Podstawowym celem zawarcia związku małżeńskiego było zrodzenie i wychowanie potomstwa. Ojcowie zwracali uwagę, że ważnym elementem wychowania była ochrona dzieci przed złym wpływem środowiska oraz dobry przykład rodziców i wychowawców. Należy podkreślić, że zarówno duszpasterze, jak i prawo Kościoła starożytnego, zdecydowanie potępiały zabijanie dzieci nienarodzonych.
EN
The article outlines the teaching of the Church fathers on marriage and family. Although ancient priests valued life in virginity more, they also saw the fulfillment of God's will in the relationship of a man and a woman. The primary purpose of marriage was the procreation and education of offspring. The Church fathers pointed out that an important part of education was to protect children from the bad influence of the environment and to give them a good examples of parents and educators. It should be emphasized that both the priests and the law of the early Church strongly condemned killing of unborn children.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.