PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Kwestia rodziny i małżeństwa chrześcijańskiego w świetle katechez wygłoszonych przez Ojca Świętego Franciszka w latach 2014/2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of this paper dwells on the picture of Pope Francis's pastoral concern and theological and moral interpretation of issues related to family and Christian marriage in the modern world from the perspective of over two years of the Pope's pontificate. The paper was prepared based on the analysis of religious instructions given by Pope Francis in the years 2014-2015. The reflection consists of two parts. The first part – the shorter one – is of historiographic nature and presents a contribution of the Magisterium of the Catholic Church to the development of a theological and moral doctrine related to marriage and family, with a particular emphasis put on the role of Francis's predecessors – popes: Paul VI, Saint John Paul II and Benedict XVI. The second, most essential ,part of this paper refers to the teachings of the present Bishop of Rome and is based on the analysis of selected words uttered by the Pope in the course of the Wednesday Catechesis in the years 2014-2015, which include a quite clear theological and moral interpretation of the modern family. Francis's deliberations were mainly focused on the role and function of women and men (mother and father), children and the elderly in the family. Many words were devoted to the concept of the Christian marriage and problems to be faced by the family in the modern world.
PL
Autor niniejszego artykułu rozważa, jak z perspektywy ponad dwóch lat pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka przedstawia się jego troska duszpasterska i wykładnia teologicznomoralna dotycząca rodziny i małżeństwa chrześcijańskiego we współczesnym świecie. Tekst artykułu powstał na podstawie analizy treści katechez wygłoszonych przez papieża Franciszka w latach 2014/2015. Refleksja składa się z dwóch części. Pierwsza – krótsza część tekstu – ma charakter historiograficzny i przedstawia wkład Magisterium Kościoła w rozwój doktryny teologicznomoralnej dotyczącej małżeństwa i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem roli poprzedników Franciszka – papieży: Pawła VI, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Druga – zasadnicza część artykułu – dotyczy nauczania obecnego biskupa Rzymu i przebiega na podstawie analizy wybranych słów wypowiedzianych przez niego podczas katechez środowych wygłoszonych w latach 2014 i 2015, w których zawarł on dość konkretną wykładnię teologicznomoralną dotyczącą współczesnej rodziny. Rozważania Franciszka dotyczyły w szczególności roli i funkcji kobiety oraz mężczyzny – matki i ojca, dzieci, a także osób starszych w rodzinie. Wiele słów poświęcił w nich także wizji chrześcijańskiego małżeństwa oraz problemom, z jakimi boryka się rodzina we współczesnym świecie.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.