PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Duchowowość nowej ewangelizacji w świetle nauczania papieża Franciszka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The proposal of the spirituality of the new evangelisation of  Pope Francis is to strengthen the spiritual and life and life in general, together with taking care of daily responsibilities. Evangelisation shows to Christians a real dynamism of personal fulfillment. I fulfill myself as a Christian by the fact that I proclaim Christ. A renewed proclamation is also addressed to believers, but lukewarm in their faith and non-practicing. Christ proclaimed brings happines and novelty to the  listeners (Iz 40,31).
PL
Propozycja duchowości nowej ewangelizacji papieża Franciszka polega na podniesieniu poziomu życia duchowego i ogólnoludzkiego przy jednoczesnym niezaniedbywaniu codziennych obowiązków. Ewangelizacja wskazuje chrześcijanom prawdziwy dynamizm osobistej realizacji ­– realizuję się jako chrześcijanin poprzez to, że głoszę Chrystusa. Odnowione przepowiadanie skierowane jest także do wierzących, ale oziębłych w wierze i niepraktykujących. Chrystus głoszony przynosi słuchaczom radość i nowość (por. Iz 40,31).
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.