PL EN


2015 | 16 |
Article title

»Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor niniejszego artykułu proponuje refleksję nad tajemnicą Bożej miłości, objawionej i urzeczywistnionej w Jezusie Chrystusie, która bezpośrednio odnosi się do wspólnoty Kościoła. Analizowane teksty zostały zaczerpnięte z ostatniej księgi Nowego Testamentu, jaką jest Apokalipsa św. Jana, określana niekiedy jako synteza całego Pisma Świętego. Będąc księgą napisaną w Kościele i dla Kościoła, opisuje wspólnotę w jej różnorodnych wymiarach. Jednym z istotnych rysów eklezjologii Apokalipsy jest przekonanie, że Kościół to wspólnota zrodzona z miłości Jezusa, podtrzymywana, umacniana i prowadzoną ciągle tą samą Chrystusową miłością. Wskazują na to przede wszystkim te teksty Apokalipsy, które wprost mówią o miłości Jezusa do Kościoła, a ideę te wyrażają przy pomocy dwóch charakterystycznych czasowników tradycji Janowej, jakim są agapao i fileo.
EN
I propose in the present article a reflection upon the mystery of God’s love, revealed and materialized in Jesus Christ, which directly relates to the community of the Church. The analyzed texts have been taken from the last book of the New Testament. One of the essential features of ecclesiology in the Apocalypse is a conviction that the Church is a community begotten from Jesus’ love, invariably upheld, enhanced and led through Christ’s love. I have chosen texts from the Apoca-lypse which explicitly refer to Jesus’ love to the Church and express this idea by means of two characteristic verbs of John’s tradition, namely agapao and fileo. Although the said verbs are not often employed in the Apocalypse (four times: 1:5; 3:9; 12:11; 20:9 and two times: 3:19; 22:15 respectively), they are, however, mostly used in passages which describe a relationship between Christ and the community of the Church (1:5; 3:9-19; 20:9). During the liturgy, the Church worships Jesus, whose love is the foundation for everything (1:5): it is expressed through deliverance from sin, a sacrifice of one’s own life and man’s participation in Christ’s victory and reign. The Church is obliged to show the world a clear testimony to love (3:9). It is being incessantly admon-ished and brought up by Christ, called up to renew zeal and conversion (3:19). As “the camp of the saints and beloved city” (20:9), the Church actively participates in the battle against evil and, sup-ported by the loving God and Lamb, it lives on assured of Christ’s ultimate victory.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tp_2015_16_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.