PL EN


2015 | 16 |
Article title

Problematyka powołania do życia konsekrowanego w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bez wątpienia problematyka powołania do życia konsekrowanego należy do kluczowych tematów w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Na tym etapie katechizacji młody człowiek dokonuje wyborów dalszej drogi życiowej i decyduje o własnym losie. Z uwagi na znaczenie katechetyczne problematyki powołania do życia konsekrowanego, warto nad nią podjąć refleksję i najpierw ukazać czy i w jaki sposób pojawia się ona w podstawie programowej katechezy i programach nauczania religii w liceum, technikum i w szkole zawodowej. Powstaje pytanie na ile obecna jest tam tematyka powołania życiowego i tej szczególnej formy jaką jest życie konsekrowane? Poszukajmy zatem na to pytanie odpowiedzi. Opisując problematykę powołania do życia konsekrowanego, zwrócimy uwagę na cele, treści i zadania bezpośrednio i pośrednio związane z powołaniem i życiem konsekrowanym. Zaakcentujemy problem kształtowania w uczniach umiejętności dokonywania właściwych wyborów dalszej drogi życiowej oraz wskażemy na potrzebę zmian programowych.
EN
The vocation to the consecrated life occupies an important place among the various roads vo-cation. Contemporary culture marginalizes these issues. The young man guided in his life, above all what is fashionable, easy to reach, comfortable. He runs away from what a difficult, demanding asceticism, but valuable. In the catechesis of young people from secondary schools the issue of vocations to the consecrated life deserves special attention. The article describes the essence of the vocation to the consecrated life. Then, much attention was paid assumptions program teaching about the vocation to the consecrated life. Specific problems described in connection with the vocation to holiness. Attention was paid to the implementation of the youth to pray for a good understanding of the way personal vocation and testimony and prayer of catechist.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-07
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tp_2015_16_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.