PL EN


2016 | 17 |
Article title

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
God loves us and he wants us to recognize that his mercy is greater than our sin. Pope Francis has published a bull Misericordiae vultus, in which he has proclaimed the extraordinary Jubilee of Mercy. The Holy Year of Mercy was inaugurated on December 8th 2015 and was concluded on November 20th 2016. The Holy Father teaches: We need constantly to contemplate the mystery of mercy [...]. Our salvation depends on it. In this bull Pope has mentioned a great apostle of mercy, Saint Faustina Kowalska, a Polish nun, who had mystical visions. Christ told her to spread the cult of mercy. In her Diary we find the following elements of the devotion to the Divine Mercy: image of merciful Christ, the Feast of Mercy, the Chaplet of Divine Mercy, Mercy hour and spreading the devotion to the Divine Mercy. These elements are analyzed in the present article.
PL
Bóg nas kocha i chce, abyśmy uznali, że jego miłosierdzie jest większy od naszego grzechu. W bulli Misericordiae vultus papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rok Święty Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku i zakończył 20 listopada 2016 roku. Ojciec Święty naucza: Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. [...] Nasze zba-wienie zależy od niego. W swojej bulli Papież wspomniał o wielkiej apostołce miłosierdzia, Fau-stynie Kowalskiej, polskiej zakonnicy, która miała mistyczne wizje. Chrystus powiedział jej, aby szerzyć kult miłosierdzia. W jej Dzienniczku znajdujemy następujące elementy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego: obraz miłosiernego Chrystusa, święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, godzina Miłosierdzia i szerzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Te elementy są analizowane w niniejszym artykule.
Year
Issue
17
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tp_2016_17_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.