PL EN


2017 | 18 |
Article title

Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
March 26, 2017 marked the 750th anniversary of the canonization of St. Hedwig of Silesia (†1243). On this occasion the Wrocław metropolitan, Archbishop Józef Kupny proclaimed the Year of St. Hedwig (2016–2017) in the Wrocław metropolis. Celebrations include a variety of religious and cultural events as well as scientifi c symposia. The present article St. Hedwig of Silesia in the teaching of John Paul II falls within the scope of the anniversary celebrations. Cardinal Karol Wojtyła, even before his election to St. Peter’s Chair paid several visits to the shrine of St. Hedwig in Trzebnica near Wrocław. These visits are discussed in the fi rst part of the article. St. Hedwig became especially close to John Paul II spiritually as his election took place on her liturgical feast, on October 16, 1978. The Holy Father testifi ed to this spiritual affinity in his teaching. In the second part of the article seven detailed issues are discussed based on the pope’sinscriptions in commemorative books and his utterances referring to St. Hedwig of Silesia.
PL
Dnia 26 marca 2017 roku minęło 750 lat od kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (†1243). Z tej racji metropolita wrocławski, abp Józef Kupny ogłosił w metropolii wrocławskiej Rok Jadwiżański (2016–2017). W ramach obchodów zaplanowane są różne wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym, odbywają się sympozja naukowe. W te rocznicowe obchody wpisuje się prezentowany artykuł Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II. Kardynał Karol Wojtyła jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową przebywał kilkakrotnie w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy k. Wrocławia. Zostało to omówione w pierwszej części artykułu. Święta stała się szczególnie duchowo bliska Janowi Pawłowi II, gdyż jego wybór na papieża dokonał się w liturgiczne święto św. Jadwigi, w dniu 16 października 1978 roku. Ojciec św. dawał temu wyraz w swoim nauczaniu. W drugiej części, na podstawie wpisów do ksiąg pamiątkowych i wypowiedzi papieża odnoszących się do św. Jadwigi Śląskiej, zostało omówionych siedem zagadnień szczegółowych.
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-01-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tp_2017_18_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.