PL EN


2016 | 19 | 2 | 111-128
Article title

Sustainable Development of Tourism – EU Ecolabel Standards Illustrated Using the Example of Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Tourism, as one of the biggest and fastest growing industries in the world, has an enormous impact on the achievements of the Europe 2020 growth strategy. The main factor influencing its effectiveness, based on achievement of strategy indicators, is tourist infrastructure, which is understood as hotel and restaurant facilities used by tourists coming to a particular area to meet their needs associated with passive and active tourism. To achieve the highest effectiveness in this regard, the European Union has established the scheme of Ecolabel standards, implemented in individual countries through independent certification, compliance with which means that the strategy’s assumptions can be effectively implemented. According to experts, managing a facility in compliance with Ecolabel standards today is an example of innovative hotel management. In addition to the benefits resulting from taking care of the environment, the certification also allows for a reduction of the operating costs of a facility. This paper aims at verifying - through an econometric model – research hypotheses related to the reduction in operating costs of a facility that complies with the certification standards.
Keywords
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
111-128
Physical description
Dates
published
2016-06-01
online
2016-06-18
Contributors
 • University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integration, radoslaw.dziuba@uni.lodz.pl
References
 • Dziuba R. (2013), Możliwości wdrożeniowe założeń hotelu ekologicznego na przykładzie certyfikatu „Czysta Turystyka” w regionie łódzkim. Częściowe wyniki badań. [in:] ʻPolityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowaniaʼ, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław No 318/2013.
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, (2014).
 • Instytut Turystyki w Krakowie (2011) Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku, ISBN:978-83-919364-3-0 Kraków.
 • Komisja Europejska, Decyzja 2009/578/WE, ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – ecolabelling, (2014).
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. , (2015).
 • Światowa Organizacja Turystyczna UNWTO, Przyszłość Turystyki 2020, (2015).
 • Światowa Organizacja Turystyczna UNWTO. International Tourism: First results of 2011 confirm consolidation of growth, (2015).
 • Train to Ecolabel (2015).
 • UNESCO Sustainable tourism (2015).
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2010), Integracja Europejska. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Wysokińska Z. (2011), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. PWN Warszawa–Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2016-0016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.