PL EN


2016 | 19 | 4 | 141-159
Article title

Inherent Agency Conflict Built Into The Auditor Remuneration Model

Content
Title variants
PL
Nieodłączny konflikt agenta wbudowany w model wynagrodzenia biegłego rewidenta
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia model interwencji na rynku rewizji finansowej. Obszarem badania jest analiza czy interwencja na rynku rewizji finansowej powoduje zwiększenie premii rewidenta kosztem jakości i niezależności badania. Model został przetestowany na danych historycznych obejmujących 1927 rocznych sprawozdań finansowych za lata 2010–2013. Strategia weryfikacji obejmowała zastosowanie wskaźników koncentracji oraz regresję nietypowego składnika losowego. Zebrane wyniki wskazują, iż rynek rewizji finansowej nie jest stosowany, w Polsce, jako dźwignia do rynku usług konsultacyjnych. Restrykcje nałożone na rynek rewizji nie wpływają na konkurencję na rynku usług konsultacyjnych. Badanie nie wskazuje obecnie w Polsce na ryzyko systemowe negatywnego sprzężenia pomiędzy regulowanymi i nieregulowanymi rynkami.
EN
This paper provides a model for audit market interventions. The study asks whether interventions in the audit market result in excessive premiums at the cost of quality and independence. The model was tested based on a historical data sample of 1,927 companies’ fiscal year financial statements, observed for the period 2010–2013. The testing strategy combined statistical analysis of the market concentration and regression of abnormal results. The findings do not support, for the Polish market, the conclusion that the audit market is used as a leverage for consulting services. This paper discusses possibilities of systematic risk for policymakers as a result of the negative interaction between regulated and non-regulated markets.
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
141-159
Physical description
Dates
published
2017-06-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2016-0034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.