PL EN


2017 | 20 | 1 | 75-99
Article title

The Determinants Of European Union (EU) Foreign Direct Investments In The EU Countries From Central And Eastern Europe During 1994–2012

Authors
Content
Title variants
PL
Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w państwach UE z Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1994–2012
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie służy odpowiedzi na pytanie czy rozwój rynku finansowego Europy Środkowej i Wschodniej może być wyjaśnieniem rozwoju BIZ Unii Europejskiej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1994–2012. Wyższe przepływy kredytu bankowego miały pozytywny wpływ na BIZ w latach 2005 2012. Może to być wynikiem zasadniczych reform sektora bankowego, podjętych przed przystąpieniem państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE. Po drugie, zaobserwowano pozytywne oddziaływanie rozmiarów rynku akcji na BIZ w latach 1997–2004 r. Wynika to z faktu, że ogłoszenie członkostwa w UE ułatwiło głębszą integrację rynku akcji. Po trzecie, wyższy dochód państwa, w połączeniu z większym przepływem kredytu bankowego, miał tylko niewielki pozytywny wpływ na BIZ w latach 2005–2012. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej o wyższych dochodach dokonały dużo głębszej liberalizacji systemów bankowych poprzez szeroko zakrojoną prywatyzację dużych banków państwowych. Wreszcie, wyższy dochód państwa, w połączeniu z większymi rozmiarami rynku akcji, miały negatywny wpływ na BIZ w latach 2005–2012. Możliwym powodem jest to, że kraje UE zaczęły lokować BIZ w państwach poza UE.
EN
This study examines whether the CEECs’ financial market development can explain the EU FDI in the CEECs during 1994–2012. The higher bank credit flows had a positive effect on the FDI in 2005–2012. This can be attributed to the major banking sector reforms undertaken before the CEECs’ EU accession. Second, the stock market size had a positive effect in 1997–2004. This is due to the fact that the EU membership announcement facilitated deeper stock market integration. Third, the higher country income, in interaction with a higher bank credit flow, had only a small positive effect in 2005–2012. The higher income CEECs have pursued much deeper bank liberalization through large-scale privatization of state-owned banks. Finally, the higher country income, in interaction with a larger stock market size, had a negative effect in 2005–2012. A possible reason for this is that the EU countries have started to divert their new FDI to the non-EU countries.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
75-99
Physical description
Dates
published
2017-06-07
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2017-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.