PL EN


2017 | 20 | 1 | 133-157
Article title

Returns To Education During And After The Economic Crisis: Evidence From Latvia 2006–2012

Content
Title variants
Zwroty z edukacji w trakcie i po kryzysie gospodarczym: dane dla Łotwy 2006–2012
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
We employ EU-SILC micro data for Latvia to study how returns to education changed during the economic crisis of 2008–2009 and afterwards. We found that returns to education increased significantly during the crisis and decreased slightly during the subsequent economic recovery. The counter-cyclical effect was evident in nearly all population groups. After the crisis, education became more associated than before with a longer working week and a higher employment probability. Furthermore, we show that returns to education in Latvia are generally higher in the capital city and its suburbs than outside the capital city region, as well as for citizens of Latvia than for resident non-citizens and citizens of other countries, but lower for males and young people. Wage differential models reveal a relatively large wage premium for higher education and a rather small one for secondary education. Estimates obtained with instrumental variable (IV) models significantly exceed the OLS estimates.
PL
W artykule wykorzystano dane dla Łotwy, pochodzące z europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC), celem zbadania jak kształtowały się zwroty z edukacji w czasie kryzysu ekonomicznego 2008–2009 i w latach następnych. Stwierdzono, że zwroty z edukacji znacznie wzrosły w czasie kryzysu a następnie nieznacznie spadły w trakcie późniejszego ożywienia gospodarczego. Efekt antycykliczny był widoczny w niemal wszystkich grupach ludności. Po zakończeniu kryzysu edukacja bardziej niż dotychczas związana była z wydłużeniem tygodnia pracy i większym prawdopodobieństwem zatrudnienia. Ponadto wykazano, że zwroty z edukacji na Łotwie są generalnie wyższe w stolicy i w jej okolicach niż poza tym regionem, jak również są one wyższe dla obywateli Łotwy niż dla rezydentów niebędących obywatelami i dla obywateli innych krajów, ale niższa w przypadku mężczyzn i młodzieży. Modele zróżnicowania płac wskazują na stosunkowo wysoką premię płacową za wyższe wykształcenie i raczej niską premię za średnie wykształcenie. Oszacowania uzyskane przy zastosowaniu modeli zmiennych instrumentalnych znacznie przekraczają szacunki uzyskane za pomocą zwykłej metody najmniejszych kwadratów.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
133-157
Physical description
Dates
published
2017-03-09
Contributors
 • Bank of Latvia, Monetary Policy Department
author
 • University of Latvia, Department of Econometrics and Business Informatics
References
 • Ashenfelter O. & Zimmerman D.J. (1997), Estimates of the Returns to Schooling from Sibling Data: Fathers, Sons, and Brothers, “Review of Economics and Statistics”, no. 79(1).
 • Badescu, M., D’Hombres B., & Villalba E. (2011), Returns to education in European countries, Ispra Italy, European Commission – JRC.
 • Blundell R., Dearden L. & Sianesi B. (2005), Evaluating the effect of education on earnings: models, methods and results from the National Child Development Survey, “Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)”, no. 168(3).
 • Card D. (2001), Estimating the Return to Schooling: Progress on Some Persistent Econometric Problems, “Econometrica”, no. 69(5).
 • Card D. (1999), The causal effect of education on earnings. “Handbook of Labor Economics”, no. 3(A).
 • Fadejeva L.& Krasnopjorovs O. (2015), Labour Market Adjustment During 2008–2013 in Latvia: Firm Level Evidence. Latvijas Banka Working Paper, no. 2/2015.
 • Flabbi L., Paternostro S. & Tiongson E.R. (2008), Returns to education in the economic transition: A systematic assessment using comparable data, “Economics of Education Review”, no. 27 (6).
 • Hanushek E. A., Schwerdt G., Wiederhold S. & Woessmann L. (2015), Returns to skills around the world: Evidence from PIAAC, “European Economic Review”, no. 73.
 • Harmon C., Oosterbeek H. & Walker I. (2000), The Returns to Education A Review of Evidence, Issues and Deficiencies in the Literature. London School of Economics and Political Science.
 • Hazans M. (2003), Returns to Education in Baltic Countries. GDNet Knowledge Base Working Paper no. DOC16801.
 • Leigh A. & Ryan C. (2008), Estimating returns to education using different natural experiment techniques, “Economics of Education Review”, no. 27(2).
 • Mincer J. (1974), Schooling, Experience and Earnings. New York, NY: Columbia University Press.
 • Ministry of Welfare (of the Republic of Latvia), 2006. Wages and the Factors That Impact Wages.
 • Montenegro C.& Patrinos H.A. (2014), Comparable Estimates of Returns to Schooling around the World. The World Bank, Policy Research Working Paper Series, no. 7020.
 • Psacharopoulos G. & Patrinos H.A. (2004), Returns to investment in education: a further update, “Education Economics”, no. 12(2).
 • Romele L.(2014), Private and Social Returns to Education in Latvia. PhD dissertation, University of Latvia, Riga, Latvia.
 • Strauss H. & De La Maisonneuve C. (2010), The Wage Premium on Tertiary Education: New Estimates for 21 OECD Countries, “OECD Journal: Economic Studies”, no. 2009(1).
 • Trostel P., Walker I. & Woolley P. (2002), Estimates of the economic return to schooling for 28 countries, “Labour Economics”, no. 9(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2017-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.