PL EN


2017 | 20 | 3 | 117-136
Article title

Determinants of The Application of Macro Prudential Instruments

Content
Title variants
Instrumenty polityki makroostrożnościowej: używać właściwie i z rezerwą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The use of macro prudential instruments today gives rise to a major debate within the walls of central banks and other authorities in charge of financial stability. Contrary to micro prudential instruments, whose effects remain limited, macro prudential instruments are different in nature and can affect the stability of the financial system. By influencing the financial cycle and the financial structure of financial institutions, the use of such instruments should be conducted with great vigilance as well as macroeconomic and financial expertise. But the experiences of central banks in this area are sketchy, and only some emerging countries have experience using these types of instruments in different ways. This paper presents an analysis of instruments of macro prudential policy and attempts to empirically demonstrate that these instruments should be used only in specific economic and financial situations. Indeed, the results obtained, using modeling bivariate panel, confirm that these instruments are more effective when used to mitigate the euphoria of financial and economic cycles. In this sense, the output gap, describing the economic cycle, and the Z-score are the intermediate variables for the activation of capital instruments. Moreover, the liquidity ratio and changes in bank profitability are the two early warning indicators for activation of liquidity instruments.
PL
Stosowanie instrumentów makroostrożnościowych jest obecnie przedmiotem poważnej debaty, podejmowanej przez banki centralne i inne instytucje odpowiedzialne za stabilność finansową. Inaczej niż instrumenty mikroostrożnościowe, których skutki pozostają ograniczone, instrumenty makro-ostrożnościowe mają inny charakter i mogą wpłynąć na stabilność systemu finansowego. Z uwagi na wpływ na cykl finansowy i strukturę finansową instytucji finansowych, instrumenty te powinny być stosowane przy zachowaniu wielkiej ostrożności, oparciu o dostateczną wiedzę z zakresu makroekonomii i finansów. Jednak doświadczenia banków centralnych w tym zakresie są niewielkie a jedynie nieliczne gospodarki wschodzące mają doświadczenie w stosowaniu tego typu instrumentów. W artykule przedstawiono analizę tych instrumentów polityki makroostrożnościowej i podjęto próbę empirycznego dowiedzenia, że instrumenty te mogą być stosowane jedynie w szczególnych sytuacjach ekonomicznych i finansowych. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem dwuwymiarowego (bivariate) modelu panelowego rzeczywiście potwierdzają większą skuteczność tych instrumentów w łagodzeniu skutków euforii związanej z cyklami finansowymi i gospodarczymi. W tym sensie luka produktowa, opisująca cykl gospodarczy oraz Z-score, są zmiennymi pośredniczącymi w procesie podejmowania decyzji o aktywacji instrumentów kapitałowych. Ponadto, wskaźnik płynności oraz zmiany rentowności banku są dwoma wskaźnikami wczesnego ostrzegania wskazującymi na potrzebę aktywacji instrumentów płynnościowych.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
117-136
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • University Mohammed 5 Rabat, Faculty of Law, Economics and Socials Sciences-Agdal, Researcher on Finance and Economics
 • University Mohammed 5 Rabat, Faculty of Law, Economics and Socials Sciences-Souissi, Researcher on Economics
References
 • Bank of England (2009), The role of macro-prudential policy, Discussion Paper.
 • Bank of England (2011), Instruments of macro-prudential policy – A discussion paper, December. Bischof, J. and Daske, H. (2012).
 • Behn M., Detken C., Peltonen T. and Schudel W. (2013), Setting countercyclical capital buffers based on early warning models: Would it work?, ʽECB Working Paper Seriesʼ, No 1604, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Berge T.J. and Jordà Á. (2011), Evaluating the classification of economic activity into recessions and expansions, American Economic Journal: ʽMacroeconomicsʼ, 3(2), pp. 246–277.
 • Borio C. and Drehmann M. (2009), Assessing the risk of banking crises – revisited, ʽBIS Quarterlyʼ; Business School.
 • Claessens S., Kose M.A. and Terrones M.E. (2011a), Financial cycles: What? How? When?, ʽIMF Working Paperʼ, WP/11/76.
 • Crowe C. Dell’Ariccia G., Igan D. and Rabanal P. (2011), How to deal with real estate booms: lessons from country experience, ʽIMF Working Paperʼ, WP/11/91.
 • Dell’Ariccia G., Igan D. Laeven L. and Tong H. with Bakker B. and Vandenbussche J. (2012), Policies for macrofinancial stability: how to deal with credit booms, ʽIMF Staff Discussion Noteʼ, SDN 12/06, June.
 • Drehmann M. and Juselius M. (2012), Do debt service costs affect macroeconomic and financial stability?, ʽBIS Quarterly Reviewʼ, September.
 • Drehmann M, Borio C. and Tsatsaronis K. (2011), Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit aggregates, ʽInternational Journal of Central Bankingʼ, Vol. 7, No 4.
 • Drehmann M, Borio C., Gambacorta L., Jiménez G. and Trucharte C. (2010), Countercyclical capital buffers: exploring options, ʽBIS Working Paperʼ, No 317.
 • Drehmann M., Borio C., Gambacorta L. Jiménez G. and Trucharte C. (2010), Countercyclical capital buffers: exploring options, ʽBIS Working Papersʼ, July, No 317.
 • Galati G. and Moessner R. (2011), Macro-prudential policy: a literature review, ʽBIS Working Paperʼ
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2017-0023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.