PL EN


Journal
2015 | 25 | 2 | 21-25
Article title

An evaluation of changes in the bioclimate of Łódź in the light of the tourism climate index

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents basic information concerning bioclimatic conditions in Łódź based on the Tourism Climate Index (TCI). The index makes it possible to assess in a comprehensive manner, based on specified meteorological parameters, the climatic conditions affecting the development of tourism. The study uses measurements from the weather station, Łódź-Lublinek, taken in the years 1966-2014. The TCI values have a distinct annual pattern with the highest values recorded in summer. The summer season has the highest frequency of days with ‘very good’ or ‘excellent’ conditions for tourism. An assessment of the variability of bioclimatic conditions indicates an increase in the number of days with high TCI values pointing to ‘very good’ or ‘excellent’ conditions for tourism and recreation.
Journal
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
21-25
Physical description
Dates
published
2017-02-07
Contributors
 • University of Łódź, Department of Meteorology and Climatology
References
 • BŁAŻEJCZYK K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 192.
 • BŁAŻEJCZYK K., KUNERT A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 13.
 • CHEŁCHOWSKI W., 1965, Rozkład dni parnych w Polsce w latach 1951–1960, Prace PIHM, pp. 86–90.
 • DUBANIEWICZ H., MAKSYMIUK Z., ZYCH S., 1971, Bioklimatyczna bonitacja obszaru województwa łódzkiego dla potrzeb rekreacji, Zeszyty Naukowe UŁ, II, 43, pp. 3–60.
 • GREGORCZUK M., 1976, O wielkości ochładzania na obszarze Polski, Czasopismo Geograficzne, 47, 3, pp. 255–263.
 • GURBA A., 1961, O ochładzaniu katatermometrycznym w miejscowościach uzdrowiskowych Sudetów i Karpat, Wiadomości Uzdrowiskowe, VI, 1/2, pp. l07–110.
 • KŁYSIK K., FORTUNIAK K., ZAWADZKA A., 1995, Charakterystyka bioklimatu Łodzi-Lublinek w świetle zmienności ochładzania w latach 1951–1990, [in:] K. Kłysik (ed.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 271–278.
 • KOVACS A., UNGER J., 2014, Modification of the Tourism Climate Index to Central European climatic condition – examples, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 118, 2, pp. 147–166.
 • KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA T., BŁAŻEJCZYK K., KRAWCZYK B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1.
 • KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 15 (2), pp. 347–357.
 • KOŻUCHOWSKI K., 2003, Wieloletnie zmiany warunków bioklimatycznych w okresie 1961–2000 (na przykładzie Łodzi), Prace Geograficzne, 188, pp. 273–281.
 • MARUSIK T., 1977, Warunki termiczne wybrzeża Bałtyku w ujęciu zespołowych wskaźników klimatu odczuwalnego, Biuletyn Informacyjny Instytutu Balneologicznego w Poznaniu, 1, pp. 38–39.
 • MATZARAKIS A., 2006, Weather- and climate-related information for tourism, Tourism and Hospitality Planning & Development, 3, 2, pp. 99–115.
 • MATZARAKIS A., 2007, Assessment method for climate and tourism based on daily data, [in:] A. Matzarakis, R. de Freitas, D. Scott (eds.), Developments in tourism climatology, Commission on Climate, Tourism and Recreation. International Society of Biometeorology, Freiburg.
 • MĄKOSZA A., MICHALSKA B., 2010, Ocena warunków biotermicznych w Polsce Środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI), Folia Pomeranae Universitatis Technologioae Stetinensis, Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica, 279 (15), pp. 53–62.
 • MIECZKOWSKI Z., 1985, The tourism Climate Index: a method of evaluating World climates for tourism, The Canadian Geographer, 29, pp. 220–223.
 • MORGAN R., GATELL E., JUNYENT R., MICALLEF A., OZHAN E., WILLIAMS A., 2000, An improved user-based beach climate index, Journal of Coastal Conservation, 6, pp. 41–50.
 • OWCZAREK M., 2011, Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce. 1951–2008 (Rezultaty projektu „Klimat”), Prace i Studia Geograficzne, 47, pp. 257–264.
 • PAPIERNIK Ż., 2004, Warunki bioklimatyczne Łodzi w drugiej poł. XX wieku, Acta Geographica Lodziensia, 89, pp. 147–160.
 • PERCH-NIELSEN S., AMELUNG B., KNUTTI R., 2010, Future climate resources for tourism in Europe based on the daily Tourism Climate Index, Climatic Change, 103, pp. 363–381.
 • PIOTROWSKI P., 2008, Dobowa zmienność odczuć cieplnych na obszarach miejskich i pozamiejskich na tle cyrkulacji atmosferycznej, [in:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (eds.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 537–549.
 • PODSTAWCZYŃSKA A., 2004, Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997–2001, Acta Geographica Lodziensia, 89, pp. 161–177.
 • Projekt „Klimat”, 2010, Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i panowania gospodarczego. Zadanie 1: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych, www. http://klimat.imgw.pl/
 • SCOTT D., MCBOYLE G., SCHWARTZENTRUBER M., 2004, Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America, Climate Research, 27, pp. 105–117.
 • STANKIEWICZ B., 2010, Zmiany klimatu a turystyka – w poszukiwaniu ponadregionalnych i regionalnych uwarunkowań koegzystencji, Folia Pomeranae Universitatis Technologioae Stetinensis. Oeconomica, 282 (60), pp. 155–168.
 • SZYGA-PLUTA K., 2011, Wielkość ochładzająca powietrza na wybrzeżu klifowym w rejonie Białej Góry w sezonach letnich 2008–2009 (Woliński Park Narodowy), Badania Fizjograficzne, ser. A, Geografia Fizyczna, II, pp. 27–39.
 • TARAJKOWSKA M., ZYCH S., 1959, Przyczyny uciążliwości bioklimatu Łodzi, Łódzkie Czasopismo Gospodarcze, 2, pp. 89–112.
 • WIECŁAW M., OKONIEWSKA M., 2015, Występowanie dni upalnych w Bydgoszczy w latach 2005–2008 w różnych masach powietrza i ich wpływ na wybrane wskaźniki biotermiczne, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67, pp. 67–78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2015-0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.