PL EN


Journal
2015 | 25 | 2 | 27-35
Article title

The tourism attractiveness of landforms in Łagiewnicki Forest, Łódź

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to present the attractiveness of the recreational area of Łagiewnicki Forest in Łódź as regards the diversity of its relief. The work is based on an analysis of digital elevation models, using GIS techniques and direct observations. Based on an analysis of the relief, the authors have proposed a new tourism trail focused on the ‘morphometric assets’ of the area.
Journal
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2017-02-07
Contributors
 • University of Łódź, Institut of Urban Geography and Tourism Studies, Department of Geoinformation
 • University of Łódź, Geoscience Institut, Department of Phisical Geography
References
 • BIERUT-MORDYLAK A., 2005, Monografia Lasu Łagiewnickiego, master’s thesis in The Faculty of Geographical Science, Łódź University, Łódź.
 • DYLIKOWA A., 1973, Geografia Polski. Krainy geograficzne, PZWS, Warszawa, 816 pp.
 • EWERTOWSKI M., TOMCZYK A., 2007, Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form młodoglacjalnych na obszarze Wielkopolski, [in:] E. Smolska, D. Giriat (eds.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 141– 150.
 • GOŹDZIK J., WIECZORKOWSKA J., 2002, Plansza VIII: Rzeźba terenu, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Urząd Miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • HAŁKA B., 1994, Turystyczno-wypoczynkowa funkcja Lasu Łagiewnickiego, Turyzm, 4, 2, pp. 75–87.
 • JASKULSKI M., SZMIDT A., 2012, Północne przedpole Wyżyny Łódzkiej. Koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS, [in:] D. Dzieduszyńska, M. Roman (eds.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Materiały konferencji jubileuszowej Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13–15.06.2012 r., pp. 37–39.
 • KLAJNERT Z., 1998, Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [in:] J.K. Kurowski (ed.), Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Monografia, WFOŚiGW w Łodzi, Eko-Wynik, Łódź, pp. 17–22.
 • KLATKOWA H., 1965, Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi, Acta Geographica Lodziensia, 19, 142 pp.
 • KLATKOWA H., 1972, Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas lodowacenia warciańskiego, Acta Geographica Lodziensia, 28, 220 pp.
 • KLIMASZEWSKI M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 1098 pp.
 • KONDRACKI J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 440 pp.
 • KOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań, 200 pp.
 • LINDER L. (ed.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa, 683 pp.
 • MIGOŃ P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 464 pp.
 • SZMIDT A., 2013, Strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich w świetle wybranych metod GIS, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 12, pp. 83–95.
 • TOMCZYK A., EWERTOWSKI M., 2009, Cyfrowe modele wysokościowe w geomorfologii – wprowadzenie, [in:] Z. Zwoliński (ed.), GIS – platforma integracyjna geografii, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 67–88.
 • TURKOWSKA K., 2006, Geomorfologia region łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 238 pp.
 • TWARDY J., 1995, Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, Acta Geographica Lodziensia, 69, 213 pp.
 • TWARDY J., 2002, Etapy neoholoceńskiej ewolucji suchych dolin denu-dacyjnych na Wyżynie Łódzkiej w świetle analizy osadów, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geographia XXXII, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 109, pp. 127–137.
 • URBAŃSKI J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 252 pp.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2015-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.