PL EN


Journal
2015 | 25 | 2 | 37-45
Article title

Past industrial traces of the Jasień River in the tourism space of Łódź

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the paper the characteristics of one of the most valuable rivers in Łódź, the Jasień, are described. The Jasień is a unique example of a river once working for industry but now existing as untapped tourism potential despite its negative image and even being partly forgotten. The description of the most valuable historical hydro-technical work along the river’s course is given with some useful historical information. In the summary, a suggestion of how the river bank might become a trigger for studying Łódź’s history, as its industrial development was so strongly related to the river network.
Journal
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
2017-02-07
Contributors
 • Pedagogical University of Kraków, Institute of Geography, Department of Sustainability and Development of the Geographical Environment
 • The Regional Inspectorate of Environmental Protection in Łódź, WIOŚ laboratory in Łódź
References
 • BARANOWSKI B., FIJAŁEK J., ROSIN R., 1980, Łódź: Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., PWN, Warszawa, 674 pp.
 • BARTNIK A., MONIEWSKI P., 2015, Zmiany jakości wód łódzkiego Jasienia w wyniku głębokiego odwodnienia terenu w związku z budową dworca kolejowego Łódź Fabryczna, [in:] D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman (eds.), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, Sosnowiec, pp. 59–73.
 • BIEŻANOWSKI W., 2003, Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Łódź, 96 pp.
 • CYMERMAN B., JERMACZEK-SITAK M., KRAKOWSKI J., ŚWIDEREK G., 2012, Z nurtem łódzkich rzek, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź, 81 pp.
 • FLATT O., 1853, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa, 150 pp.
 • GOŹDZIK J., WIECZORKOWSKA J., 2002, Rzeźba terenu, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 67 pp.
 • Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi, 2009, Urząd Miasta Łodzi, Łódź, 342 pp.
 • JOKIEL P., MAKSYMIUK Z., 2002, Wody, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 67 pp.
 • KOTER M., 1974, Środowisko przyrodnicze obszaru obecnej Łodzi jako podłoże rozwoju osadnictwa w okresie przedprzemysłowym, „Materiały i Studia”, 1, Rada Naukowa przy Prezydencie Miasta Łodzi, Łódź, 85 pp.
 • KOZŁOWSKA B., 2012, Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS – Stary Kanał Bydgoski, II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 12–14 września 2012 r., 30 pp.
 • KRONENBERG M., 2009, Rozwój miejskiej przestrzeni turystycznej opartej na dziedzictwie przemysłowym, Prace Geograficzne, 121, pp. 191–198.
 • MAURER A., 2013, Przywrócenie rzeki miastu w kontekście rewitalizacji miast poprzemysłowych – wybrane przykłady, Przestrzeń i Forma, 19, pp. 151–162.
 • LISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej (przykład Łodzi), Turyzm, 19, 1-2, pp. 59–65.
 • LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87–103.
 • PUŚ W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, 150 pp.
 • Rastrowa mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1 : 50 000, 2010, KZGW, http://www.kzgw.gov.pl
 • RYNKOWSKA A., 1960, Początki rozwoju kapitalistycznego miasta Łodzi, t. IV (1820–1864), Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, 555 pp
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2015-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.