PL EN


Journal
2015 | 25 | 2 | 87-96
Article title

Museums of Łódź as an element of tourism space and the connection between museums and the city’s tourism image

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article deals with the museum potential of Łódź. The first sections describe the kinds and significance of museums, their location in the city and the attractiveness of their collections, premises and organized events. The following sections describe the significance of museums in regard to attendance and the city’s tourism image.
Journal
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
87-96
Physical description
Dates
published
2017-02-07
Contributors
 • University of Łódź, Institut of Urban Geography and Tourism, Department of Geography of Tourism
References
 • FIJAŁKOWSKA J., 2007, Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi jako obiekt turystyczno-krajoznawczy, master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź.
 • JASKULSKI M., 1995, Stare fabryki Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, Zora, Łódź.
 • JĘDRZEJCZAK M., 2005, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i jego wykorzystanie przez ruch turystyczny, master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź.
 • KAŹMIERCZAK E., 2004, Funkcja kulturalno-turystyczna Muzeum Sztuki w Łodzi, master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism, University of Łódź, Łódź.
 • KOTER M., LISZEWSKI S., SULIBORSKI A., 2000, Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • KOWALCZYK A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 • KRAKOWIAK B., 2008, Muzea jako miejski walor turystyczny, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 205-214.
 • KRAKOWIAK B., 2013, Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce, Turyzm/Tourism, 23/2, pp. 23-33.
 • KRAKOWIAK B., SKRYDALEWICZ 2013, Noc muzeów jako wydarzenia kulturalne w wybranych miastach Polski, [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, vol. 3, pp. 115–134, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • LISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej, Turyzm, 19/1, pp. 51–73.
 • MOKRAS-GRABOWSKA J., 2011, Charakterystyka ruchu turystycznego w Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 1, pp. 139–158.
 • LAURENTOWICZ-GRANAS M., MANŻETT-KUBIAK J., 1997, Pałace „Ziemi obiecanej”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, Zora, Łódź.
 • NOWAKOWSKA S., 2012, Centralne Muzeum Włókiennictwa jako element produktu turystycznego Łodzi, master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź.
 • Polityka rozwoju kultury 2020+ dla miasta Łodzi, 2013, załącznik do uchwały nr LIX/1252/13 Rady Miejskiej z 27 marca 2013 r.
 • Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2009, 2011, 2013, 2014, Urząd Statystyczny, Łódź.
 • Rocznik statystyczny województw, 2009, 2011, 2013, 2014, GUS, Warszawa.
 • Statystyka Łodzi, 2010, 2014, Urząd Statystyczny, Łódź.
 • WAWRZYNIAK J., 2008, Muzeum Fabryki jako nowa atrakcja turystyczna na terenie Łodzi, master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź.
 • WLAŹLAK A., 2011, Monografia Muzeum Farmacji w Łodzi, license thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism, University of Łódź, Łódź.
 • WOJALSKI M., 1998, Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi, Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora”, Łódź.
 • WRZESIŃSKA K., 2011, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi i jego specyfika, license thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź.
 • www.msl.org.pl
 • www.ncl.uml.lodz.pl
 • www.regiobooks.pl
 • www.TripAdvisor.com
 • www.waszaturystyka.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2015-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.