PL EN


Journal
2015 | 25 | 2 | 97-105
Article title

Travel agencies in Łódź at the beginning of the 21st century: their origins, types and distribution

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a continuation of research on the distribution of travel agencies in Łódź, carried out in the mid-1990s, 2006 and 2010 by academics from the Institute of Urban and Tourism Geography. Observations on Łódź travel agencies over the last 25 years lead to the conclusion that it is a dynamic phenomenon. Agencies appear and disappear, change their names and locations, as well as their aims and range of activity. The paper presents a short historical outline of travel agency development in Łódź, a classification of agencies based on aims and range of activity, as well as their distribution within city space. The conclusions concern certain limitations and threats to the further development of Łódź travel agencies resulting from external (formal) and internal causes.
Journal
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
97-105
Physical description
Dates
published
2017-02-07
Contributors
 • University of Łódź, Institute of Urban Geography and Tourism Studies
References
 • GRZELKA D., 1996, Lokalizacja biur podróży na terenie Łodzi, Turyzm, 6, 1, pp. 5–29.
 • KACHNIEWSKA M., NAWROCKA E., NIEZGODA A., PAWLICZ A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna, Warszawa.
 • KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • KARWAT M., JURA D, WILK K., 2014, Kodeks dobrych praktyk przy organizacji turystyki szkolnej. Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców, wyd. II popr., Łódź.
 • KONIECZNA-DOMAŃSKA A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa.
 • LATOSIŃSKA J., 2006, Pośrednictwo, [in:] B. Meyer (ed.), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa, pp. 84–94.
 • LATOSIŃSKA J., 2011, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim. Przykład Łodzi, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 297– 315.
 • NOWACKA M., 2014, Oferta turystyczna łódzkich touroperatorów, master tesis, promoter: prof. A. Matczak in Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.
 • PANASIUK A., 2014, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 • Polska. Touroperatorzy. Ranking 2015, Analiza danych, 2015, Raport Wiadomości Turystycznych, Ranking. Touroperatorzy, czerwiec, pp. 15–18.
 • Polska. Wybrane wskaźniki charakteryzujące rynek, 2015, Raport Wiadomości Turystycznych, Ranking. Touroperatorzy, czerwiec, pp. 12–14.
 • ROCHMIŃSKA A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • ŚWIĘCICKA M., 2012, Monografia Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade and Travel Company Spółka z o.o. w Łodzi, licentiate tesis, promoter: dr J. Latosińska in Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. i rozporządzenia wykonawcze do niej, 2006, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa.
 • Raport Wiadomości Turystycznych. Touroperatorzy, 2010, 16 czerwca.
 • Raport Wiadomości Turystycznych. Touroperatorzy, 2011, 16 czerwca.
 • Raport Wiadomości Turystycznych. Touroperatorzy, 2012, 16 czerwca.
 • Raport Wiadomości Turystycznych. Touroperatorzy, 2013, 16 czerwca.
 • Raport Wiadomości Turystycznych. Touroperatorzy, 2014, 16 czerwca.
 • Raport Wiadomości Turystycznych. Ranking. Touroperatorzy, 2015, czerwiec.
 • www.turystyka.gov.pl/CRZ
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2015-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.